sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

Biedrība "Bites"

15.03.2010
 

Adrese: „Papardes”, Vecbebri, Bebru pag. Kokneses novads, LV – 5135.

Biedrība dibināta uz nenoteiktu laiku.

Biedrības mērķi:

 1. Veicināt Bebru pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos;
 2. Pilnveidot iedzīvotāju izglītības, kultūras un pašapziņas līmeni;
 3. Rosināt lauku sētu apsaimniekošanu un vides sakārtošanu;
 4. Sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
 5. Attīstīt tūrisma iespējas Bebru pagastā;
 6. Organizēt labdarības pasākumus.

Biedrības aktīvistes: Ieva Klauža, Regīna Madelāne, Sarmīte Rode, Ausma Rode, Antoņina Midega, Ilze Pabērza
 

Biedrība „Bites” dibināta 2007. gada 13. februārī. Biedrības valdes priekšsēdētāja Ieva Klauža. Biedrībā pārstāvētas dažādas iedzīvotāju grupas. Neformāli biedrība pastāv no 2005. gada, kad Aizkraukles rajonā tika aktivizēta LEADER programma.

lasīt vairāk

 

2015. gada 27. martā biedrība “Bites” saņēma Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta „Iekārtu iegāde un uzstādīšana”, Nr.14-04-LL20-L413201-000011 apstiprināšanu.

lasīt vairāk

 

„Ripoja ābols lejā no zara. Nokrita lejā un smējās!” 5. septembrī, Bebru pagasta centrā, vietā, kur vēl nesen bija vecais ābeļu dārzs, atklāja bērnu rotaļu laukumu. Uz ilgi gaidīto svētku brīdi bija pulcējušies vietējie iedzīvotāji un mūsu pagasta jaunā paaudze. Jāteic, ka mazie bebrēnieši rotaļu laukuma iekārtas steidza iemēģināt jau pirmajā to uzstādīšanas dienā. Šis saulainais stūrītis kļuvis par bērnu un vecāku iemīļotu atpūtas vietu.

lasīt vairāk

 

Biedrība “Bites” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai(ELFLA) un Kokneses novada domes finansējumu Vecbebros realizēja projektu „Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecbebros”, Nr.12-04-LL20-L413201-000005. Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 3633.03 / trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit trīs lati 03 santīmi/, no tām LVL 2700.00 ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai(ELFLA) finansējums un LVL 933.03 Kokneses novada domes līdzfinansējums.

lasīt vairāk

 

Ar oktobri darbu atsāk biedrības "Bites" fitnesa centrs Bebru pagasta "Papardēs".

lasīt vairāk

 

3. maijā Vecbebros „Papardēs” biedrība „Bites” atklāja telpu brīvā laika pavadīšanai un nodarbēm pagasta iedzīvotājiem. Pērnā gada nogalē biedrība Kopienu iniciatīvu fondam iesniedza projektu „Nepaliec viens, nāc bariņā”, programmas „Atbalsts kopienu centriem” ietvaros. Kopienu iniciatīvu fonds projekta īstenošanai piešķīra LVL 2684.00, un LVL 300 bija Kokneses novada domes līdzfinansējums. Remontdarbus vienā no neizmantotām telpām „Papardēs” 2. stāvā kvalitatīvi veica SIA „BKS Energy”.

lasīt vairāk

Darbu atsāk fitnesa centrs

09.09.2011
 

Ar septembri darbu atsāk biedrības "Bites" fitnesa centrs Bebru pagasta "Papardēs".

Darba laiks:

 • Pirmdienās: plkst. 18.00 - 20.00
 • Ceturtdienās: plkst. 17.00 - 19.00Bebru pagasta biedrība „Bites” izsludina cenu aptauju

06.04.2011
 

Kokneses novada Bebru pagasta biedrība „Bites” izsludina cenu aptauju par darbu izpildi ELFLA projektam „Aktīvās atpūtas vietas izveide Bebru pagastā”, līguma Nr. 10-04-LL20-L413201-000007. Projekta ietvaros paredzēts:

 1. Tenisa laukuma izveide.
 2. Skeitparka laukuma ierīkošana.
 3. Divu pludmales volejbola laukumu izveide.
 4. Teritorijas labiekārtošana.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 25. aprīlis

Specifiku var saņemt un sīkāku informāciju iegūt biedrībā „Bites”. Adrese: „Papardes”, Vecbebri, Kokneses novads.

Kontaktpersona – projekta vadītāja Ilze Pabērza, tel. 29142183; e - pasts: ilze.paberza@koknese.lv

1 2 next