sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

IRŠU PAGASTA VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS „IRŠI”

14.08.2009
 

Iršu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” dibināts 1991. gada oktobrī. Uz pirmo mēģinājumu sanāca Iršu pagasta iedzīvotāji, kuri jau sen vēlējās dejot. Pirmā deja, ko viņi iemācījās, bija „Zemnieks darbā”, kas kā „zelta fonds” glabājas repertuārā. No pirmā sastāva vēl šobrīd dejo Sandra un Dzintars Meieri, Arnis Čipāns. Gadiem ejot, kolektīva sastāvs mainās, bet vienīgi mīlestība uz deju ir palikusi. Pašlaik kolektīvā sadanco arī apkārtējo pagastu iedzīvotāji no Bebriem, Vietalvas, Kokneses, Ērgļiem.

Visus šos gadus Iršu pagasta padome ir atbalstījusi deju kolektīvu gan finansiāli, gan morāli. Dejotājiem ir uzšūti jauni tērpi. Viņi ir atbalstīti, gan piedaloties lielajos republikas Dziesmu un Deju svētkos, gan dažādos koncertbraucienos pa Latviju un  ārzemēm.

Kolektīvs aktīvi koncertē gan savā pagastā, gan brauc ciemos. Ilggadēji draugi Kokneses kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots”, ar kuriem tiek rīkoti dažādi pasākumi –gan koncerti, gan kopīgi izbraucieni.

Iršu dejotājiem ir draugi arī Vācijas pilsētā Hanoverē. Vācu dejotāji vispirms viesojās Iršos, kur viņi dzīvoja ģimenēs, kā arī koncertēja Iršos, Vietalvā, Koknesē, Ērgļos, Jaunjelgavā, devās ekskursijās uz Rīgu, Siguldu, Jūrmalu. Pēc gada Iršu dejotāji devās savā pirmajā ārzemju braucienā uz Vāciju – Hanoveri, kur arī dzīvoja vācu dejotāju ģimenēs. Kolektīvs piedalījās Vācijas mednieku festivālā Hanoverē, kura interesanto un iespaidīgo gājienu translēja valsts televīzija. Vairākas reizes televīzijā varēja vērot deju kolektīvu „Irši” no Latvijas.

2000. gadā Hanoverē notika vispasaules izstāde „Expo 2000”, uz kuru arī mūsu vācu draugi uzaicināja piedalīties Iršu deju kolektīvu. Protams, tās ir neaizmirstamas atmiņas. Dejotāji apskatīja vērienīgo izstādi, gan paši kopā ar vācu draugiem piedalījās gājienā un koncertā izstādē „Expo 2000”.

Kolektīvs ir pārstāvējis Koknesi jauno laiku Hanzas dienās Frankfurtē pie Oderas (Vācija) un Slubicē (Polija). Kopā ar draugiem no „Liepavota” apceļota Slovākija, kur abi kolektīvi piedalījās vairākos tautas deju festivālos.

„Irši” ir piedalījušies 4 republikas Dziesmu un Deju svētkos -1993., 1998., 2003., 2008. gadā, kā arī katru gadu Aizkraukles rajona Tautas mākslas svētkos.

Šobrīd kolektīvā ir 20 dalībnieki. Visus šos gadus kolektīvu vada Inta Balode.
 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” ar projektu „Būt skaistiem un vienotiem arī mēģinājumos” piedalās talantu konkursa „Maksmimālisti” kategorijā „Kolektīvs”. „Mēs sapņojam par skaistiem un ērti pavadītiem mēģinājumiem vienotos mēģinājumu tērpos - siltajās jaciņās, meitenes svārkos, puiši šortos. Deju kolektīvu raksturot dažos vārdos ir viegli - MUMS PATĪK DEJOT! VPDK "Irši" ir kolektīvs ar bagātu pieredzi - pagājušajā gadā nosvinēta jau 25. jubileja, izdejoti ne tikai vairāki Dziesmu un Deju svētki, bet arī dažādi festivāli ārpus Latvijas robežām - Lietuvā, Ungārijā, Vācijā, Polijā un Slovākijā. Krāšņi koncertu tērpi mums jau ir, bet lolojam sapni par tikpat skaistiem un galvenais - VIENOTIEM mēģinājumu tērpiem.” – dejotāji teic projekta pieteikumā.

lasīt vairāk

 

Par ilggadēju tradīciju Iršu pagastā ir kļuvusi Valentīna dienas sagaidīšana ar svētku koncertu, kurā piedalās novada pašdarbības kolektīvi. Pasākuma idejas izlolotāja ir Inta Balode, vidējās paaudzes deju kolektīva „Irši” un vēl citu deju kolektīvu vadītāja. Arī dejas un dziesmas mīlestība ir prieka un gaišuma avots, ar ko dalīties.

lasīt vairāk

 

„Krāsaini tērpi, puķes un lūpas ir tas, ko mēs mīlam visvairāk,” – arī tā var raksturot čigāndeju improvizācijas grupas „Javen” pirmās jubilejas koncertu 3. februārī Iršu pagastā. Kluba zāle bija skatītāju pārpildīta – tik daudzi novadnieki vēlējās baudīt ugunīgo čigāndeju ritmus, kā arī citu kolektīvu sniegumu.

lasīt vairāk

 

Kad zvaigžņotās nakts debesīs saules staru vainags vijas, mazs bērniņš teic – paskaties, māt,tā spožākā zvaigzne ir Latvija. Arī mēs visi esam mazas spožas zvaigznītes blakus mūsu spožākajai zvaigznei. 17. novembrī Iršu klubā notika Latvijas valsts 98. gadadienai veltīts svētku koncerts. Liels paldies kolektīviem un to vadītājiem par sarūpētajiem priekšnesumiem un radīto svētku noskaņu: Kokneses pagasta sieviešu korim “Anima”, kora diriģentei Leldei Kamzolei – Gagainei un koncertmeistrerei Ilonai Makareni, vidējās paaudzes deju kolektīvam “Irši” , tā vadītājai Intai Balodei, Pērses sākumskolas skolēniem un skolotājām Aijai Indriksonei un Indrai Labai, skaņu operatorei Olitai Ružai un liels paldies vakara vadītājai Gaļinai Krauklei!

lasīt vairāk

 

Iršos pirmās Meža dienas notika 2014. gadā, kad iestādījām kokus un košumkrūmus Sporta svētku pasākuma laikā pretī Pērses sākumskolai uzkalniņā. Pagājušajā gadā pagasta iedzīvotāji, palīdzot Sarkangalvītei un Vilkam, stādīja dekoratīvās ābelītes ceļmalā pretī Ģimenes krīzes centram “Dzeguzīte”, lai tās ik gadus priecē acis iršeniešiem, ĢKC iemītniekiem un iebraucējiem. Šogad Iršu pagastā Meža dienu 2016. pasākums notika 9. septembrī, iekļaujoties Latvijas Pašvaldību savienības projektā “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”.

lasīt vairāk

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” maija beigās nosvinēja 25 gadu jubileju. Kā dāvanu sev, dejotāji izvēlējās doties no 13.-18. jūlijam uz starptautisko festivālu Ungārijā. Festivālu organizēja Mako pilsēta, bet dažādi pasākumi notika vairākās vietās - Szegedā, Cserkeszolo, Kiralyhegyes. Tā bija lieliska iespēja iepazīties ar Ungāriju - tās skaisto dabu, vēsturi, kultūru. Festivālā piedalījās kolektīvi no Francijas, Slovākijas, Čehijas, Igaunijas un Latvijas. Latviju pārstāvējām mēs - deju kolektīvs „Irši” un Ogres kultūras centra deju kolektīvs „Aija”, ar kuru kopā sagatavojām koncerta programmu.

lasīt vairāk

 

Iršu pagastā 23.jūnijā svinēja ne tikai vasaras saulgriežus, vislatviskākajos svētkos seni vēstures notikumi sasauca kopā tuvus un tālus ciemiņus, kuru dzimtas saistītas ar Baltijā lielāko vācbaltu koloniju – Hirschenfoh. Vairāk kā 20 cilvēki no Vācijas, tepat Latvijā dzīvojošie kolonistu pēcteči un Iršu pagasta ļaudis šajā dienā bija kopā vācbaltu kolonijas Hirschenfof izveidošanas 250.gadadienas atceres pasākumā.

lasīt vairāk

 

21. maijā vakarā Iršos, muižas klēts (Magazina) laukumā, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” 25 gadu jubilejas koncertā draugiem, atbalstītājiem un sirsnīgajiem Iršu pagasta ļaudīm dāvāja brīnišķīgus svētkus. Zīmīgi, ka šajā dzimšanas dienas koncertā piedalījās 25 dejotāji! Kolektīva vadītājai Intai Balodei pieder pats skaistākais – 25 gados iemantotā dejotāju cieņa un mīlestība.

lasīt vairāk

 

21. maijā pl.18.00 Iršos laukumā pie muižas klēts jeb Magazina vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši” izdejos savas 25 gadu jubilejas koncertu „Mums patīk dejot!”. Kolektīvs dibināts 1991. gadā un tajā darbojās dejotāji ne tikai no Iršiem, bet arī no apkārtējiem pagastiem– Bebriem, Vietalvas, Kokneses. Mēs ļoti gaidām uz koncertu bijušos dejotājus, kuri kādu laiku pavadījuši kopā ar mums gan mēģinājumos, gan koncertos. Šī būs iespēja atcerēties kopā pavadīto laiku un pēc koncerta visi kolektīva atbalstītāji, bijušie dejotāji un „Iršu” draugu kolektīvi aicināti uz lustīgu ballēšanos un svētku kliņģeri Iršu skolas zālē.

lasīt vairāk

 

Iršos ik gadu notiek Valentīndienas koncerts. Šo koncertu organizēja Inta Balode kopā ar Iršu pagasta pārvaldi. Šajā gadā bija necerēti kuplā skaitā pašdarbnieku kolektīvi: Kokneses kultūras nama dāmu deju kolektīvs „Tik un tā”, Vecbebru profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Kāre”,Kokneses kultūras nama līnijdeju kolektīvs „Crystalline”, Kokneses kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Liepavots”, Iršu pagasta sieviešu vokālais ansamblis, Pērses sākumskolas deju kolektīvs un Iršu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Irši”.

lasīt vairāk


1 2 3 next