sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīca (draudze)

AdreseBebri, Kokneses novads, LV-5135
TālrunisPrāvests Māris Ozoliņš, m.t. 29191335

Dievkalpojumi notiek katra mēneša pirmajā svētdienā pulksten 15.

 

Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu baznīcu Vecbebru muižas parkā vasaras vidū ieskauj zaļojoši, simtgadīgi koki, acis priecē draudzes locekļu čaklo roku darbs. Dižajiem kokiem savs dzīvesstāsts, bet 8. jūlijs dievnama dzīvē un vēsturē paliks kā skaists un neaizmirstams notikums. Šajā dienā piemiņas plāksni pirmajam pāvesta sūtnim Latvijā Antonio Cehini un priesterim Umberto Miniusi iesvētīja un Svēto misi vadīja Svētā Krēsla apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs arhibīskaps Luidži Bonaci. Uz dievkalpojumu saulainajā dievnamā bija sapulcējušies ne tikai Bebru katoļu draudzes locekļi, bet arī daudzi novada iedzīvotāji, Kokneses novada domes pārstāvji un kristīgās nometnes bērni, kuriem ar šo svinīgo notikumu iesākās pirmā nometnes diena Vecbebros. Svētajā Misē piedalījās arī draudzes prāvests Māris Zviedris, priesteris Ilmārs Tolstovs, Rīgas Sv. Franciska draudzes viceprāvests Viktors Stulpins un Latvijas Universitātes profesors priesteris Andris Priede, kurš no itāļu valodas tulkoja arhibīskapa Luidži Bonaci sacīto.

lasīt vairāk

Stāsts par Vecbebru katoļu dievnama atklāšanu

15.12.2009
 

Vecbebros atklāj katoļu dievnamu

Bebru pagasta iedzīvotājiem 2008. gada 28. decembris paliks atmiņā kā Vecbebru katoļu baznīcas atklāšana un iesvētīšana. Nekad iepriekš Bebros baznīcas nav bijis. Iedzīvotāji apmeklēja dievnamus tuvākā apkaimē, tāpēc šī baltā ziemas diena bebrēniešiem bija gaišs un priecīgs notikums, kas piepildījies pateicoties Bebru katoļu draudzei, visiem labas gribas cilvēkiem, kas palīdzēja un atbalstīja dievnama tapšanā.

Dieva zīme

Nelielā baltā baznīcas telpa atklāšanas brīdī bija cilvēku pārpildīta. Kopā ar pagasta iedzīvotājiem bija ļaudis no kaimiņu pagastiem un goda viesi, kas palīdzējuši ar ziedojumiem un savu darbu. Ziemassvētku eglē mirdzēja gaismiņas, saules stari vēlīgi iespīdēja dievnamā sienās, gaišums staroja cilvēku acīs, jo sengaidītais brīdis bija klāt! Izskanot “Klusa nakts, svēta nakts” Bebru katoļu draudzes jauniešu kristīgā ansambļa izpildījumā, mūs uzrunāja Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats. Viņš atcerējās baznīcas tapšanas pirmsākumu , doma par baznīcas celšanu radās jau 1998. gadā. 2000. gadā Bebru katoļu draudze no Vecbebru Profesionālās vidusskolas atpirka Vecbebru muižas kompleksam piederošo ēku muižas parkā, kas gadiem netika izmantota. Tā noteikti nebija nejaušība, bet labvēlīga Dieva zīme, ka šajā laikā Itālijā Goricio diecēzes Visko draudze, no kuras cēlies pirmais pāvesta sūtnis Latvijā Antonio Celīni, kurš apbedīts Rīgā, Miķeļa kapos, gribēja pie viņa kapa celt kapliču. Taču vēlāk Visko draudzes pārstāvji tiekoties ar prāvesta Viktora Stulpina kursabiedru, prāvestu Andri Priedi, piekrita kapličas vietā Latvijā ar saviem ziedojumiem palīdzēt uzcelt baznīcu.

Tā ar Visko draudzes svētību un atsaucību aizsākas darbs pie šīs idejas īstenošanas. 2001. gadā skrīveriete, arhitekte Irēna Rumpāne izstrādāja ēkas projektu, tā skices caurskatīja Goricio diecēze un tās apstiprināja kardināls Jānis Pujats. Dievnama celtniecībai draudze saņēma ziedojumus no Vācijas, no “Knauf” rūpnīcas, SIA „Nelss”, karjera darbiniekiem un daudziem individuāliem ziedotājiem. 2004. gadā celtniecības darbus sāka “Skrīveru celtnieks”, pēc tam turpināja SIA “BARTS”, bet pabeidza Agra Braslas celtnieku brigāde. Par paveikto Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats pateicās arī Bebru pagasta padomei un darbu veicējiem: elektriķim Jānim Čudaram, Ingai un Kasparam Vanagiem, kuri izveidoja altāri. “Jebkurš visniecīgākais darbs paveikts ar vislielāko rūpību, te prieks būs ienākt ikvienam dievlūdzējam. Paldies visiem labajiem un nesavtīgajiem cilvēkiem par šo sirdsdarbu”, ar gandarījumu teica Jānis Pujats.

Bērnu nākotnei

Svētku dievkalpojumu kardināls sāka ar jaunā dievnama iesvētīšanu un Dieva vārdiem. Viņš aicināja lūgt par mazo, skaisto baznīciņu, kurā ticīgo sirdis varēs gūt stiprinājumu. Dievkalpojuma laikā skanēja jauniešu kristīgā ansambļa dziesmas, ansambļa meitenes Ieva Novika un Monta Liepina lasīja fragmentus no Svētajiem Rakstiem. Dievnamā bija daudz bērnu, jo viņu nākotnei arī izlolota jaunuzceltā baznīca. Jānis Pujats sacīja, ka dievnams veltīts svētās ģimenes godam, un pēc kristīgā kalendāra 28. decembris ir Svētās ģimenes diena. Pēc kopīga „Es ticu…” Jānis Pujats iesvētīja altāri – Kristus simbolu baznīcā, lai varētu sākt Svēto Misi.  Viņam palīdzēja priesteri Ilmārs Tolstovs, Ingars Stepkāns, Viktors Stulpins, Rihards Rasnačs, Konstantīns Bojārs, dievkalpojumā piedalījās arī priesteris Rolands Kairišs. Kad altāris tika iedegts, spoži izgaismojās vitrāža, kurā attēlota Kristus ģimene. Smaidot kardināls teica: “ Ar šo dienu jūsu pagastā par vienu iedzīvotāju ir vairāk, kopā ar jums nu ir Dieva Bērns, mūsu Pestītājs, kuram esam uzcēluši māju. Arī man vienmēr gribētos atgriezties tādā mazā, skaistā baznīciņā, kāda tagad ir Vecbebros. Dieva mīlestība vienota ar pašaizliedzību garantē debesis, to mums visiem vajag atcerēties.” Viņš novēlēja šajā trauksmainajā informācijas un tehnoloģiju laikmetā atrast laiku sarunai ar Dievu, biežāk palasīt lūgšanu grāmatu, kurā pateikts ir viss, ko meklējam citur. “Baznīcas durvis lai vienmēr ir atvērtas katram dievlūdzējam, lai ikviens te ienākot, var pabūt vienatnē ar Dievu. Bebros ir trīs skolas, aicinu skolotājus rosināt bērnus nākt uz jauno dievnamu, iepazīt ticības ceļu”, silti un izjusti skanēja Romas katoļu baznīcas kardināla vārdi, kas deva svētību mums un jaunajam lūgšanu namam. Prāvests Viktors Stulpins paziņoja, ka  sākot ar februāri dievkalpojumi notiks mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā.

Dievs atklājas labos cilvēkos

Pateicības un apsveikuma vārdus saņēma kardināls Jānis Pujats, prāvests Viktors Stulpins un pašaizliedzīgie katoļu draudzes locekļi. Svētkos jauno dievnamu sveica Pļaviņu Romas katoļu draudze, Kokneses evaņģeliski luteriskās baznīcas mācītājs Valdis Baltruks, Vecbebru Profesionālās vidusskolas direktors Jānis Bakmanis, Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas direktore Mudīte Auliņa un daudzi citi individuāli sveicēji. Bijusī bebrēniete Lūcija Riekstiņa draudzei dāvāja fotoalbumu, kurā viņa iemūžinājusi jau pašus pirmos dievnama tapšanas mirkļus. Prāvests Viktors Stulpins pateicās viņai par nesavtīgo darbu un palīdzību, jo Lūcija Riekstiņa, dzīvojot un strādājot Bebros, ir bijusi viena no idejas par baznīcas celšanu iedvesmotājām. “Labestība nevar izmirt, jo Dievs atklājas labos cilvēkos” atzinusi Zenta Mauriņa un to mēs piedzīvojām šajā Bebru pagastam nozīmīgajā dienā.

Sirdsdarbs - altāris

Pēc dievkalpojuma sarunājos ar arhitekti Irēnu Rumpāni, kura pastāstīja: “Ar Viktoru Stulpinu esam sen pazīstami, jo gan viņš, gan es, savulaik esam beiguši Rīgas celtniecības tehnikumu. Biju pārsteigta, kad viņš man izteica priekšlikumu projektēt baznīcu, nekad iepriekš to nebiju darījusi. Vecu ēku pārvērst dievnamā nebija viegli. Ja ēkas iekšējie darbi ir pabeigti, tad vēl daudz jāpaveic, lai arī no ārpuses tā līdzinātos baznīcai. Darot tieši šo darbu, pārliecinājos, ka Dievs patiesi dara brīnumus un ticu, ka baznīca reiz iemirdzēsies visā savā skaistumā.”Bebrēnietim, SIA “Vesetas koks” īpašniekam Kasparam Vanagam un viņa sievai Ingai prāvests Viktors Stulpins uzticēja izveidot baznīcai altāri. Inga un Kaspars vienprātīgi atzina, ka darbs pie altāra bijis viņu sirdsdarbs, nesavtīgs ziedojums savai draudzei. Arī dievnama jaunās ozolkoka durvis ir viņu veikums un dāvinājums, ko atklāšanas dienā ar pateicību novērtēja Jānis Pujats. Cītīgi pie dievnama iekārtošanas pēdējo mēnesi palīdzēja Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas 6. un 8. klases skolēni kristīgās ētikas skolotājas Ainas Novikas vadībā. “Šajā mums visiem grūtajā laikā, dievnama atklāšana ir kā Dieva svētība”, sacīja Aina Novika. Visus dievnama tapšanas gadus daudz palīdzēja daudzi draudzes locekļi, kuri nevēlas tikt vārdā nosaukti, bet kuru pašaizliedzība ir apbrīnas vērta.

Kopīgā darbā un lūgšanās izlolotais katoļu dievnams Vecbebros gaida ikvienu!

Sarmīte Rode