sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

Kokneses Luterāņu baznīca

26.09.2006
 

Kokneses evaņģēliski luteriskā baznīca atrodas Koknesē, Blaumaņa ielā 1,pašā Daugavas krastā.Baznīca celta 1687.gadā. Sākumā tā ir neliela koka ēka bez torņa,ar klona grīdu un salmu jumtu.Kara laikā to izposta,tad tiek remontēta un 1731.gadā  notiek dievkalpojumi. 1819.gadā tiek veikts nopietns remonts- tiek piebūvēta sakristeja,bet 1887.gadā uzcelts tagadējais tornis,uzlikts jauns jumts,izremontēta iekšpuse.  1897.gadā barona Lēvenšterna kundze baznīcai dāvina E.Gebharda darināto altārgleznu. Pirmā  Pasaules kara laikā 1915.gadā vācu karaspēkam pienākot pie Daugavas,krievu karavīri baznīcu izdemolēja.Altāra gleznu kareivji bija aiznesuši kādas zemnīcas griestu nosegšanai. Laimīgā kārtā to bija pamanījis Jānis Martinovskis un par 5 rubļiem atpircis no zaldātiem. Ar 1919.gadu sākas nopietnāki  atjaunošanas darbi. Pēc kara baznīcā darbojas mācītājs Oļģerts Kraulis, Pauls Rozenbergs,Jānis Kakars. 1929.gada 16.septembrī atjaunotais dievnams tiek iesvētīts. Baznīcā atjaunota altāra glezna un 1930.gadā uzstāda un iesvēta 830 kg smago tērauda zvanu, kas darbojas vēl tagad.  Baznīca tika iekļauta arhitektūras pieminekļu sarakstā, kas to pasargāja no galīgas nopostīšanas un sabrukšanas. 1968.gadā sākas baznīcas pārbūve Jēkabpils novadpētniecības muzeja filiāles vajadzībām.1973.gadā šeit iekārto Stučkas rajona Mākslas un vēstures muzeju, kas pastāvēja līdz 1989.gadam,kad ēku atguva luterāņu draudze. Tiek veikti atjaunošanas darbi- izgatavota jauna kancele, jauni soli,kroņlukturi,bet mākslinieks Aldis Dobenbergs dāvina baznīcai altārgleznu.  Par draudzes macītāju sāk darboties Valdis Baltruks.  Dievkalpojumi notiek katru svētdienu,bet sestdienās kāzu ceremonijas. Baznīcā darbojas  142 draudzes locekļi.    2003.gadā draudzes locekle Rasma Platupa dāvina baznīcai prāvu naudas summu,par kuru tiek uzlikts jauns jumts.  Uz šo brīdi baznīcā aktīvi  darbojas Dāmu komiteja,tās vadītāja Daina Šabanova, Diakonijas centrs,ko vada Inita Briģe un Anda Ludborža, draudzes priekšnieks Edgars Veigurs, kā arī daudzi draudzes locekļi.  Baznīca pēc iespējas tiek atvērta tās apmeklētājiem.

Tālruņi informācijai:

  • Baznīcā - 65161728,
  • Sekretāre - 65161347;
  • Mācītājs  Valdis Baltruks - 26599995. 

No 12. līdz 14. jūnijam Kokneses luterāņu draudzē vizitēja Latvijas evanģēliski luteriskās Baznīcas Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe.

lasīt vairāk