sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone
 

2016. gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus “Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz, ka no 2017. gada 1. janvāra tiek būtiski paaugstināts Dabas resursu nodoklis, nosakot, ka likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs no 12,00 euro uz 25,00 euro.

lasīt vairāk

Publiskā apspriešana par koku ciršanu ciema teritorijā publiski pieejamā objektā

20.04.2015
 

Adrese: Parka iela 27, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, kadastra Nr. 32600130421, Kokneses pašvaldības aģentūra „Kokneses sporta centrs” Kokneses stadions.

Kokneses stadionā paredzēts nosēdināt uz 5-7 cm no zemes celma pie Kokneses stadiona dienvidu pusē augošo liepu dzīvžogu. Sākotnēji šīs liepas ir stādītas ar domu veidot dzīvžogu, kas tagad ir pāraudzis un nosedz stadiona skrejceļu. Uz noēnotās stadiona daļas aug sūnas, veidojot slidenu skrejceļa virsmu, kas rada draudus sportistiem, ir bīstami gan skolēnu sporta nodarbībās, gan sacensībās, kā arī ar ķērpi apaugušie zari ir trausli vējainā laikā. Sūnu apaugums bojā arī skrejceļa kvalitatīvo segumu. Nākošajos gados no ataugušajām atvasēm tiks veidots dzīvžogs vai citādi šī vieta veidota pievilcīga stadiona apmeklētājiem. Stadionā kopumā ir jānosēdina uz celma 96 liepas.

Iebildumu vai priekšlikumu gadījumā sazināties ar Kokneses novada domes Komunālās nodaļas vadītāju Benitu Peciņu: benita.pecina@koknese.lv , tel. 29421728.
 

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums VAS Latvijas dzelzceļš paredzētajai darbībai: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija”.

lasīt vairāk

 

projekta koordinatora amatam_15.jpg      Kokneses novada dome informē, ka, pamatojoties uz 2013.gada 27.februāra sēdes lēmumu „Par Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.2, lēmums Nr.8.15), ir apstiprināta Kokneses novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam (turpmāk – Kokneses novada teritorijas plānojums) galīgā redakcija.

lasīt vairāk

 

projekta koordinatora amatam_10.jpgKokneses novada dome informē, ka, pamatojoties uz 2012.gada 29.augusta sēdes lēmumu „Par Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai” (protokols Nr.8, 5.), sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodoti šādi dokumenti:

lasīt vairāk