sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka tām fiziskajām personām, kuras līdz 2013.gada 31.decembrim ir saņēmušas aizdevumu un aizdevuma neatmaksātā daļa no viena aizdevēja minētajā datumā pārsniedz 15 000 eiro vai tā ekvivalentu citā valūtā, līdz 2014.gada 30.jūnijam par to ir jāsniedz informācija VID. Neatmaksātā aizdevuma daļa tā saņēmējam ir jādeklarē tikai gadījumā, ja tas saņemts no personas vai iestādes Latvijā vai ārvalstīs, kurai nav speciālas atļaujas (licences) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

lasīt vairāk

 

Otrdien, 17. jūnijā, pulksten 19 Gaismas pilī, Imanta Ziedoņa zālē notiks Likteņdārzam veltīts koncerts un labdarības izsole. Koncertā uzstāsies profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” un solisti Kristīne Zadovska, Daumants Kalniņš un Oskars Petrauskis. Mākslinieki izpildīs gan mūsdienu populāro latviešu komponistu, gan latviešu klasiķu skaņdarbus, kuri savīsies vienotā muzikālā veltījumā Likteņdārzam. Solistu un pūtēju orķestra sniegumā varēs baudīt fragmentus no rokoperas ‘’Lāčplēsis’’, vairākus Raimonda Paula, Imanta Kalniņa skaņdarbus, kā arī Emila Dārziņa “Melanholisko valsi’’. Pie diriģenta pults – Mārtiņš Ozoliņš.

lasīt vairāk

 

„Tas bija saviļņojošs brīdis, vēl ne reizi Pērses pamatskolas zālē uz skatuves nebija dziedājuši trīs kori!” – par koncertu „ Par tevi mīļākas nav nevienas” 16. maijā Iršos, kas izskanēja kā skaists veltījums Mātes un Starptautiskajai ģimenes dienai, teic koncerta skatītāji. Kokneses kultūras nama sieviešu koris „Anima” (diriģente Lelde Kamzole-Gagaine, koncertmeistare Ilona Makareni), Bērzaunes pagasta vīru koris „Gaiziņš” (diriģente Rita Briņķe, koncertmeistare Jolants Grase), vīru koris „Staburags” no Aizkraukles (diriģents Ainars Mēness, koncertmeistare Inga Strazdiņa), kapela „Aizezeres muzikanti” (vadītāja Inese Skuja) un Pērses pamatskolas skolēni Iršu pagasta ļaudīm šajā vakarā dāvāja daudz prieka un saules kā ziedoņa laiks pavasarī. Koncertu vadīja Pērses pamatskolas direktore Gaļina Kraukle. Skolas bērnu Tīnas Kažociņas, Līgas Riekstiņas un Matīsa Šutkas izjusti runātā dzeja, Viktorijas Lenoras Kraukles un Tatjanas Petrovskas duetā dziedātā Raimonda Paula dziesma „Mīļotās rokas” sasildīja katras māmiņas un vecmāmiņas sirdi. Pērses pamatskolas 1. – 4. klašu deju kolektīvs (vadītāja Inta Balode) izveidojies tikai šajā mācību gadā, bet jau dancojis vairākos svētku pasākumos, arī šajā vakarā viņi rādīja savu raito dejas soli. Kapela „Aizezeres muzikanti”, veltot dziesmas māmiņām, vienu dziesmu īpaši veltīja Montas Bergmanes omītei. Monta bieži muzicē kopā ar kapelu, un omīte ir viņas lielākā atbalstītāja.

lasīt vairāk

 

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka skolēniem, kuri vēlas strādāt vasaras mēnešos, un viņu vecākiem ir jāņem vērā vairāki nosacījumi, kas saistīti ar nodokļu maksāšanas kārtību un atvieglojumu par apgādībā esošām personām piemērošanu. Lai novērstu nepatīkamo situāciju, ka vecākiem valstij jāatmaksā bērna nodarbinātības laikā nepamatoti piemērotie nodokļu atvieglojumi, turpmāk tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības, bērna atrašanās vecāka apgādībā tiks automātiski pārtraukta. Savukārt pēc tam, kad skolēns būs pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns būs jāatjauno apgādībā. Atgādinām, ka no 2014.gada 1.jūnija tas ir izdarāms elektroniski, izmantojot VID EDS.

lasīt vairāk

 

Šodien, 27. maijā, Kokneses pilsdrupās piestāja "Mežmalas A.A." vikingu liellaiva "Nameisis", kas atgriezās no ekspedīcijas pa Daugavu no tās iztekas Krievijā. Braucienā devās deviņu cilvēku komanda Arvīda Apfelbauma vadībā. Ekspedīcija sākās 1. maijā un noslēgsies 1. jūnijā, kad liellaiva sasniegs savu galamērķi - Jelgavu, kur tā arī paliks.

lasīt vairāk

 

Sakarā ar Sabiedrisko attiecību vadītājas komandējumu un prombūtni Starptautiskajās Hanzas dienās Vācijā, informācijas aktualizēšana mājas lapā tiks atsākta no 28.05.2014.

lasīt vairāk

 

Zemgales novada 22 pašvaldību vadītāji 20. maijā Koknesē tikās Zemgales plānošanas reģiona (ZPR) Attīstības padomes sēdē. Kokneses kultūras namā tikšanos atklāja Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns. Klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem sveica Kokneses Mūzikas skolas audzēkņi. Kokneses novada domes priekšsēdētājs Dainis Vingris sagatavotajā prezentācijā iepazīstināja ciemiņus ar Kokneses seno vēsturi un šodienu - paveikto novada attīstībā. Viņš uzsvēra, ka Kokneses novada attīstība balstīta uz trīs vaļiem: uzņēmējdarbības, lauksaimniecības un tūrisma.

lasīt vairāk

 

No 22. – 25. maijam Lībekā (Vācija) notiks 34. Starptautiskās Jauno laiku Hanzas dienas. Tradicionāli Senā Hanzas pilsēta Koknese svētku norisē piedalīsies ar kultūras programmu, kuru šogad, gatavojoties braucienam, veidoja četri novada deju kolektīvi – Kokneses jauniešu deju kolektīvs, deju kolektīvi “Kāre”, “Liepavots” un “Irši”. Koknesieši Hanzas dienu pasākumos Lībekā piedalīsies divas dienas – 24. un 25. maijā.

lasīt vairāk

 

Kokneses Mūzikas skolas 2014.gada izlaidums notiks 24. maijā plkst. 12:00 Kokneses Kultūras namā.

lasīt vairāk

 

Esam pamodinājuši Kokneses Samu ar krāšņiem svētkiem! Lai neaizmirstamais Tvīda brauciens, dzīvesprieks, kas virmoja viduslaiku sporta spēlēs, senatnes burvība Kokneses pilsdrupās mums visu gadu atgādina – Koknese ir vislabākā vieta, kur dzīvot un radīt svētkus! Paldies mums visiem un katram vienam par ieguldīto darbu Sama modināšanas svētkos!

lasīt vairāk

 

Sama modināšanas svētki 17. maijā Koknesē, dūcot Tvīda braucēju velosipēdu zvaniem, ieskandējuši jauno tūrisma sezonu. Jau piekto pavasari koknesieši ar daudzveidīgu svētku programmu modināja dižo Daugavas iemītnieku. Jāteic gan, ka jau nedēļu iepriekš koknesietim Kristapam Ādamsonam izdevās pamodināt vienu 52,5 kilogrami brangu samu. Tātad, pieredzējušie makšķernieki nav runājuši niekus – lielākie ūsaiņi mīt Daugavā pie Kokneses!

lasīt vairāk