sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

Novembrī sāktā sabiedriskās ēkas un Lielā kalna būvniecība iezīmē jaunu posmu Likteņdārza attīstībā, kas būtiski papildinās jau esošās būves un simbolisko vides koncepciju. Sabiedriskajā ēkā būs divas konferenču zāles, kafejnīca un restorāns, kas radīs iespēju rīkot konferences, koncertus un citus pasākumus visa gada ietvaros.

lasīt vairāk

 

Video pamācībā skaidro, ko drīkst un ko nedrīkst izmest dalītās vākšanas konteinerā papīram Papīra un kartona iepakojums pēc izlietošanas ir viens no videi draudzīgākajiem iepakojuma materiāla veidiem – apkārtējās vides ietekmē tas dažu gadu laikā sadalās, neatstājot cilvēka veselībai kaitīgus pārpalikumus. Taču papīra iepakojums tiek ražots no celulozes šķiedras, kas pārsvarā tiek iegūtas no koksnes, turklāt celulozes iegūšana ir resursu ietilpīgs process, kas patērē lielu elektrības un ūdens apjomu. Tāpēc ir būtiski taupīt resursus, iesaistoties izlietotā papīra un kartona iepakojuma nogādē pārstrādei, turklāt darīt to pareizi.

lasīt vairāk

 

Reģiona slimnīcām ir nozīmīga loma medicīnas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai Latvijas novadu iedzīvotājiem un veselības aprūpes reformām jābūt vērstām uz pakalpojumu pieejamības veicināšanu. Veselības aprūpes sakārtošanai nepieciešama slimnīcu strukturizācija – attīstot reģionālās slimnīcas ikdienas un neatliekamās palīdzības pakalpojumu sniegšanai, kā arī agrīnai diagnostikai, savukārt lielās slimnīcas „smagāku” plānveida pacientu aprūpei un sarežģītu manipulāciju veikšanai kā to paredz arī Pasaules Bankas pētījums.

lasīt vairāk

 

Nacionālais veselības dienests (NVD) atgādina, ka no šī gada 1. decembra tiks pārtraukta darbnespējas lapu aprite papīra formātā un visas darbnespējas lapas tiks izrakstītas elektroniski valsts E-veselības sistēmā.

lasīt vairāk

 

Biedrība “Asociācija Ģimene” aicina Latvijas pašvaldības atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Mamma, Tētis un Bērni” un izplatīt informāciju par iespēju parakstīties par vienotu ģimenes un laulības definīciju. Katru gadu novembra pirmajā svētdienā tiek atzīmēta Bāreņu svētdiena, kad cilvēki tiek aicināti aizstāvēt tos, kas palikuši bez vecākiem, rūpēties par bērniem, kuriem nav ģimenes, pievērsties bāreņiem viņu nelaimē. Taču, paskatoties plašāk, mēs saprotam, ka šī situācija ir izveidojusies, jo kādam bērnam ir izjukusi ģimene, un vecāki nav spējuši parūpēties par bērniņu.

lasīt vairāk

 

3. sauklis Esi godprātīgs! Labas pārvaldības princips paredz, ka valsts un pašvaldības iestādes rīcībai ir jāveicina privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Veids, kā panākt šādu rīcību, ir godprātīgi pildīt savus pienākumus, t.i., objektīvi, godīgi un saprātīgos termiņos izskatīt cilvēka jautājumu.

lasīt vairāk

 

Latvijā 1 iedzīvotājs gada laikā saražo vidēji 304 kg atkritumu, no kuriem apmēram 40% ir pārstrādei piemērots izlietotais iepakojums. La arī vairāk nekā puse* Latvijas iedzīvotāju ir iesaistījušies atkritumu šķirošanā, tomēr otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumu pieredze liecina, ka iedzīvotāji atkritumus šķiro nepietiekami rūpīgi un nepārzina, ko drīkst un ko nedrīkst mest dalītās vākšanas konteineros šķirotajiem atkritumiem.

lasīt vairāk

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties apmācībām par Erasmus+ jauniešu apmaiņas (K1) projektu sagatavošanu, kuras notiks no 2016.gada 18. līdz 20.novembrim viesu namā „Turbas”, Ikšķiles novadā.

lasīt vairāk

 

Zemgales tūrisma asociācija aicina Jūs apmeklēt semināru / radošo NEdarbnīcu “Mazbudžeta mārketings tūrisma – lai ko Tu domā, domā citādi!”, kas notiks šī gada 10.novembrī viesnīcā "Orinko" Kokneses novadā.

lasīt vairāk

 

Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienas priekšvakarā Ordeņu kapituls piešķīris 62 augstākos valsts apbalvojumus - 18 Triju Zvaigžņu ordeņus, 10 Viestura ordeņus un 34 Atzinības krustus. Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija tradicionāli notiks 2016. gada 18. novembrī Rīgas pilī. Pēc Kokneses novada domes iesniegtā ierosinājuma Ordeņu kapituls piešķīris V šķiras Atzinības krustu ilggadējai Kokneses novada kultūras darbiniecei, tautas deju kolektīvu vadītājai Kornēlijai Reisnerei.

lasīt vairāk