sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
 

8. februārī, Drošāka interneta dienas ietvaros, www.apollo.lv portālā no 12:30 – 14:00 tiešraidē tiks translēta „Net- Safe Latvija” Drošāka interneta centra rīkotā diskusija „Internets zem lupas...”, kuras mērķis būs izvērtēt un analizēt, vai internets mums vairāk ir devis laba vai slikta.

lasīt vairāk

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no 2011.gada 28.janvāra līdz 24.martam (ieskaitot) aicina iesniegt projekta iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā "Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā".

lasīt vairāk

 

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, no 2010.gada 1.janvāra ar nekustamā īpašuma nodokli apliek arī dzīvojamās mājas, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļas, telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana. Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam vai kadastra subjektam ir pienākums ierosināt būves noteikšanu (veikt ēku inventarizāciju), ja nekustamajā īpašumā ir kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve.

lasīt vairāk

 

Ar 2011. gada janvāri Aizkraukles medicīnas centra atveseļošanas nodaļā iedzīvotājiem ir pieejami trīs jauni pakalpojumi:

lasīt vairāk

 

„Latvija piedzima barikādēs” – tā par laiku pirms 20 gadiem ir teikusi Marina Kosteņecka - rakstniece un publiciste, barikāžu dalībniece, barikāžu fonda valdes biedre. Viņai arī pieder vārdi: „Īstie barikāžu varoņi bija lauku cilvēki, kas atstāja ģimenes, brauca uz Rīgu, janvāra aukstumā sēdēja uz bruģa, un bija gatavi uz visu – arī mirt par Latviju. Varoņi bija arī sievas un bērni, kas nestājās durvīm priekšā, palika mājās un klusējot lūdzās par savējiem un Latviju.”

lasīt vairāk

Paziņojums no SIA "Kokneses komunālie pakalpojumi"

24.01.2011
 

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.9, Kokneses novada Kokneses pagastā „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses pagastā” (Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām 43.panta 13.punktu un „Atkritumu apsaimniekošanas Likuma” 9.panta 3.punktu) 4.panta 5.punktu, kas nosaka, ka lielgabarīta sadzīves atkritumus (izņemot būvgružus) drīkst novietot šim nolūkam paredzētās vietās pie esošajiem konteineru laukumiem, vienu dienu pirms šī veida atkritumu savākšanas, tiek noteikts sekojošs grafiks, kad drīkst iepriekš minētos atkritumus novietot pie atkritumu konteineru laukumiem. Personas, kuras neievēros šo grafiku, tiks administratīvi sodītas. Grafiku skatīt šeit.

Neskaidrību gadījumā, lai izvestu lielgabarīta atkritumus ārpus grafika, kontaktēties ar Z.BRIEDI, tālrunis 26631229, valdes locekļa A.PREISA tālrunis -29112845