sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 26. maijs
Vārda dienas svin: Varis, Eduards, Edvards
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Par Kokneses novada domes priekšsēdētāju ievēlēts DAINIS VINGRIS

27.07.2011
 

Šodien, 27. jūlijā, kārtējā Kokneses novada domes sēde sākās ar klusuma brīdi, pieminot 12. jūlijā mūžībā aizgājušo ilggadējo Kokneses pašvaldības vadītāju Viesturu Cīruli.

Plkst. 14.00 tika atklāta Kokneses novada domes sēde, kurā Kokneses novada vēlēšanu komisija, pēc Kokneses novada domes lūguma, likumdošanā noteiktajā kārtībā, sniedza informāciju par nākošo Kokneses novada domes deputātu no politisko partiju „TAUTAS PARTIJA” un „PILSONISKĀ SAVIENĪBA” saraksta. Pēc vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas 2009. gada 6. jūnija protokola, nākamais deputātu kandidāts no politisko partiju „Tautas partijas” un „Pilsoniskā savienība” kandidātu saraksta, ir Ēriks Cīrulis.

Nākamā deputāta kandidāta apstiprināšana notika atbilstoši likumam „Republikas pilsētas domes un novada vēlēšanu likuma” 43. panta un CVK 2009. g. 20. aprīļa Instrukcijai „Kārtība, kādā nosakāms deputāta kandidāts bijušā deputāta vietā”.

Pēc informācijas paziņošanas par nākamo deputātu, tika izveidota Kokneses novada domes priekšsēdētāja vēlēšanu balsu skaitīšanas komisija (Komisijas vadītāja – Elīna Ivanāne; piedalās Silvija Vēze un Ligita Kronentāle). Kokneses novada domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzīts viens kandidāts – deputāts Dainis Vingris („Tautas partijas” un „Pilsoniskā savienība”). Kandidatūru izvirzīja deputāts un priekšsēdētāja vietnieks Māris Reinbergs („Tautas partijas” un „Pilsoniskā savienība”).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punktu un 40. panta otro daļu, Kokneses novada domes priekšsēdētāja aizklātajās vēlēšanās piedalījās 14 Kokneses novada domes deputāti.

Aizklātajā balsošanā tika saņemtas 14 aizpildītas vēlēšanu zīmes, no tām:

  • 14 derīgas un 0 nederīgas.

Balsu skaitīšanas rezultāti:

  • Par – 12 balsis;
  • Pret – 2 balsis;
  • Atturas – 0 balss.

Sveicam jauno Kokneses novada domes priekšsēdētāju Daini Vingri!
Tautas nobalsošanas rezultāti Kokneses novadā

26.07.2011
 

23.07.2011. Tautas nobalsošanas rezultāti Kokneses novadā:

  • balsošanas kastēs atrasto apzīmogoto balsošanas zīmju kopskaits - 2293
  • balsošanas zīmju skaits ar atbildi "PAR" - 2190
  • balsošanas zīmju skaits ar atbildi "PRET" - 98
  • balsošanas zīmes, kurās balsotāju griba nav saprotama- 5 

Pieminot Kokneses novada domes priekšsēdētāju Viesturu Cīruli, sestdiena, 16. jūlijs, Kokneses novadā tiek izsludināta par sēru dienu.

lasīt vairāk

Kokneses novada vēlēšanu iecirkņu darba laiki

12.07.2011
 

Kokneses novada vēlēšanu iecirkņu darba laiki pirms Tautas nobalsošanas par 10. Saeimas atlaišanu 2011. gada 23. jūlijā no 13.07.2011. līdz 22.07.2011.

23.07.2011. datumā iecirkņu darba laiks 07:00-22:00

Datums

Bebru pagasta vēlēšanu iecirknis Nr. 274

Adrese: "PAPARDES", VECBEBRI, BEBRU PAGASTS

Tālrunis līdz nobalsošanas dienai un

nobalsošanas dienā: 65164291; 65164293; 28685746.

Iršu pagasta vēlēšanu iecirknis Nr. 276

Adrese: KŪLĒNI, IRŠI, IRŠU PAGASTS

Tālrunis līdz nobalsošanas dienai un

nobalsošanas dienā: 65163538 20287162.

Kokneses pagasta vēlēšanu iecirknis Nr.278

Adrese: MELIORATORU IELA 1, KOKNESE

Tālrunis līdz nobalsošanas dienai un

nobalsošanas dienā: 29244515.

13.07. 9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
14.07. 14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
15.07.
9.00. - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
16.07.
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
17.07.
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
18.07.
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
19.07.
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
20.07.
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
21.07.
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
14.00 - 18.00
22.07.
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00

Kokneses novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja S. Vēze
Aicinām pieteikties būvuzraugu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves „Cenši” Nr.32468/2816/PPV rekultivācijas būvdarbu inženiertehniskai uzraudzībai”.

08.07.2011
 

Objekta būvniecības izmaksas ar PVN 48695,00 LVL.

Būvniecības laiks 3 - 4 mēneši.

Lūdzam ierasties ar būvuzraudzības cenas piedāvājumu 2011.gada 13.jūlijā plkst.10:00, Kokneses novada domē.

Sīkāka informācija pa tālruni 65133644 darbadienās no 8.00-17.00.

Prasības:

  1. Profesionālās darbības sertifikāts.
  2. Vēlama pieredze rekultivācijas būvdarbu būvuzraudzībā. 

Sadarbībā ar Kokneses novada domi, I.Gaiša Kokneses vidusskolu un Ģimenes atbalsta Dienas centru, tiek veidota jauniešu biedrība Koknesē. Aicināti pieteikties jaunieši līdz 25 gadu vecumam. Biedrība strādās pie sporta, kultūras un citiem pasākumiem, sadarbosies ar Kokneses amatpersonām un veidos dažādus projektus. Pieteikšanās līdz 15.jūlijam! Pirmā tikšanās reize 18.jūlijā Kokneses novada domes sēžu zālē plkst. 13:00. Sīkāka informācija pa tel: 29382911 , Jānis Balodis.


lasīt vairāk

 

Jau trešo gadu skolotāji un skolēni pulcējās ikgadējā eTwinning vasaras salidojumā, kas šogad notika 28., 29. jūnijā pie jūras, kempingā „Abragciems”. Salidojumā tika aicinātas piedalīties skolas, kas gada laikā realizējušas eTwinning projektu. Tur bija arī četri aktīvi Pērses pamatskolas 5., 6. klašu skolēni Agnese Skrīvere, Linda Soloveika, Rimants Kalniņš, Valentīns Glušonoks un skolotāja Līga Kraukle.

lasīt vairāk

 

3. jūlija vakarā simtiem cilvēku ieradās Likteņdārzā uz valsts prezidenta Valda Zatlera amata termiņa noslēguma pasākumu Likteņdārza atbalstam "Tas vārds, kam spēks".

lasīt vairāk

 

Kokneses novada domes Sociālais dienests informē, ka 20.jūnijā dienestā tika saņemta Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas vēstule par izmaiņām pārtikas paku saņemšanā. Ņemot vērā pieņemtos Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumus Nr.449 „Grozījums 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 „Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām”, tiek paplašināts to personu loks, kuras ir tiesīgas saņemt pārtikas produktu komplektu 2011.gadā.

lasīt vairāk