sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 26. maijs
Vārda dienas svin: Varis, Eduards, Edvards
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

KONTAKTINFORMĀCIJA

21.02.2014
 

Kokneses novada domes darba laiks

  • Pirmdien: 8.00 - 13.00; 14.00 - 18.00
  • Otrdien, trešdien, ceturtdien: 8.00 - 13.00; 14.00 - 17.00
  • Piektdien: 8.00 - 15.00

Pašvaldības darbinieku apmeklētāju pieņemšanas laiks:

  • Pirmdienās no plkst. 9.00-13.00; 14.00-18.00
  • Ceturtdienās no plkst. 8.00-13.00; 14.00-17.00

ADMINISTRĀCIJA

Kab.Nr. Amata nosaukums

Darbinieka

vārds, uzvārds

Tālrunis E-pasts

2.stāvs

Nr.1

Domes priekšsēdētājs Dainis Vingris

65161555;

29363381

dainis.vingris@koknese.lv

2. stāvs

Nr.4

Izpilddirektors Ilmārs Klaužs

65133644;

26435216

ilmars.klauzs@koknese.lv

2. stāvs

Nr.2

Domes sekretāre Dzintra Krišāne

65133630;

26308385

dzintra.krisane@koknese.lv

2. stāvs

Nr.3

Lietvedības sekretāre Dace Zariņa 65133640 dace.zarina@koknese.lv

2. stāvs

Nr.13

Juriste Ligita Kronentāle

65128575;

29716779

ligita.kronentale@koknese.lv

2. stāvs

Nr.12

Sabiedrisko attiecību vadītāja
Anita Šmite

65128571;

26164508

anita.smite@koknese.lv

2. stāvs

Nr.12

Sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Rode

65128571;

29903892

sarmite.rode@koknese.lv

Parka iela 27,

Koknese

Izglītības darba speciāliste Lauma Āre 28640383 lauma.are@koknese.lv

Pagrabstāvs

Nr.10

Darba aizsardzības speciāliste Gunita Majore 65128572 gunita.majore@koknese.lv

2. stāvs

Nr.14

Iepirkumu speciāliste Dace Svētiņa

65133638

28355381

dace.svetina@koknese.lv
  Autovadītājs Valters Kārkliņš 29109614  
  Autovadītājs Edvīns Krišāns 27874603  

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Kab.Nr. Amata nosaukums

Darbinieka

vārds, uzvārds

Tālrunis E-pasts

1.stāvs

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita Ozola

65133637;

29903109

dzimtsaraksti@koknese.lv

2.stāvs

Nr.12

Nodaļas vadītājas vietniece Sarmīte Rode

65133637;

29903892

sarmite.rode@koknese.lv

 

ATTĪSTĪBAS NODAĻA

Kab.Nr. Amata nosaukums

Darbinieka

vārds, uzvārds

Tālrunis E-pasts

2.stāvs

Nr.11 

Attīstības nodaļas vadītāja  Anda Mikāla

65133636;

27097953

anda.mikala@koknese.lv 

2.stāvs

Nr.11

Attīstības nodaļas vadītājas vietniece
Māra Bitāne

65133636;

20499940

mara.bitane@koknese.lv

2.stāvs

Nr.11

Projektu vadītāja
Marta Utāne

65133636;

27298666

marta.utane@koknese.lv

2.stāvs

Nr.10

Nekustamā īpašuma speciāliste Indra Zilgalve

65133634;

28694278

indra.zilgalve@koknese.lv

 

GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU NODAĻA

Kab.Nr. Amata nosaukums

Darbinieka

vārds, uzvārds

Tālrunis E-pasts

2.stāvs

Nr.7

Galvenā grāmatvede
Iveta Mikāla

65133635;

26584304

iveta.mikala@koknese.lv

2.stāvs

Nr.6

Ekonomiste; lauksaimniecības konsultante
Ineta Sproģe

65133642;

28815154

ineta.sproge@koknese.lv

2.stāvs

Nr.8

Galvenās grāmatvedes vietniece
Dace Kļaviņa

65133639;

28800863

dace.klavina@koknese.lv

2. stāvs

Nr.10

Nodokļu administrators
Zane Āriņa

65133634;

28694278

zane.arina@koknese.lv

2.stāvs

Nr.8

Algu grāmatvede Iveta Straume

65128573;

28811756

iveta.straume@koknese.lv

2.stāvs

Nr.8

Grāmatvede Iveta Kaminska

65128573;

29608705

iveta.ostrovska@koknese.lv

2.stāvs

Nr.6

Kasiere, grāmatvede Edīte Jāņkalne

65133632

edite.jankalne@koknese.lv

 

KOMUNĀLĀ NODAĻA

Kab.Nr. Amata nosaukums

Darbinieka

vārds, uzvārds

Tālrunis E-pasts

Pagrabstāvs

Nr.9

Nodaļas vadītāja
Benita Peciņa

65133641;

29421728

benita.pecina@koknese.lv

Pagrabstāvs

Nr.9

Saimniecības pārzinis
Aldis Neija

65133641;

26484295

aldis.neija@koknese.lv

Pagrabstāvs

Nr.6

Elektriķis
Jānis Čudars
25437082
 

 

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Kab.Nr. Amata nosaukums

Darbinieka

vārds, uzvārds

Tālrunis E-pasts

1.stāvs

Nr.2

Vecākais policijas inspektors
Dainis Ginters

65128570;

28653455

dainis.ginters@koknese.lv

1.stāvs

Nr.2

Policijas inspektors
Jānis Galviņš

65128570;

27016044

janis.galvins@koknese.lv

 

BĀRIŅTIESA

Kab.Nr. Amata nosaukums

Darbinieka

vārds, uzvārds

Tālrunis E-pasts

2.stāvs

Nr.9

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Silvija Vēze

65133633;

28234578

silvija.veze@koknese.lv

SOCIĀLAIS DIENESTS

KOKNESES ĢIMENES ATBALSTA DIENAS CENTRS

KOKNESES APVIENOTĀ PAŠVALDĪBU BŪVVALDE

KOKNESES PAGASTA BIBLIOTĒKAS

KOKNESES KULTŪRAS NAMS

KNDA "KOKNESES TŪRISMA CENTRS"

KNDA "KOKNESES SPORTA CENTRS"

SIA "KOKNESES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"

ĢIMENES KRĪZES CENTRS "DZEGUZĪTE"

 

PAGASTU PĀRVALDES

   BEBRU PAGASTA PĀRVALDE

   IRŠU PAGASTA PĀRVALDE

 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES NOVADĀ

   PII "Gundega"

   PII "Bitīte"

   Bebru pamatskola

   Pērses pamatskola

   Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs

   Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola

   Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

   Kokneses mūzikas skola