sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 27. maijs
Vārda dienas svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola

AdreseVecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV – 5135
Tālrunis65164335, 65164282, 65133606
Fakss65164338
e-pastsvecbebrupv@gmail.com

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola dibināta 2013. gada 1. novembrī, apvienojoties divām skolām: Vecbebru Profesionālajai vidusskolai un Bebru internātvidusskolai. Skolā mācās 192 vispārizglītojošo grupu skolēni un 82 profesionālo grupu audzēkņi.

Skolas direktora pienākumu izpildītājs ir Jānis Bakmanis.

Piedāvātās programmas:

Skolā tiek piedāvātas šādas izglītības programmas:

 • Pirmskolas (kods: 01011111)
 • Pamatskolas (kods: 21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods: 21015611)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar attīstības traucējumiem (kods: 21015811)
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virzienā (kods: 31014011)
 • Ēdināšanas pakalpojumi
  • kvalifikācija -ēdināšanas servisa speciālists - 4 gadi (kods:33811 02)
  • kvalifikācija -konditors - 4 gadi (kods:32811 02)
 • Restorāna pakalpojumi
  • kvalifikācija- restorāna pakalpojumu speciālists (bārmenis, viesmīlis) - 1,5 gadi (ar vidējo izglītību) (kods: 35b811 04)
 • Datorsistēmas
  • kvalifikācija- datorsistēmu tehniķis - 4 gadi (kods: 33481 01)
 • Programmēšana
  • kvalifikācija- programmēšanas tehniķis - 4 gadi (kods: 33481 03)
 • Biškopība
  • kvalifikācija- biškopis – 4 gadi (kods: 33621 05)

Tālmācības programmas:

 • Biškopība
  • kvalifikācija - biškopis – 1 gads (kods: 30T621 05)
 • Lauksaimniecība
  • kvalifikācija – lauku īpašuma apsaimniekotājs – 1 gads (kods: 30T621 00)

DOKUMENTI:

 

Pirms 95 gadiem Latvijas Biškopības centrālbiedrība Vecbebros dibināja Biškopības – dārzkopības skolu. Laikam ejot, skolas nosaukums mainīts 17 reizes. Tuvojoties vasaras saulgriežiem, 17. jūnijā Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošā internātvidusskolā bija gaidīti visi, kuri mācījušies vai strādājuši šajā mācību iestādē, lai kopīgi nosvinētu nozīmīgo jubileju. Saules tveices bagātajā dienā smaržoja jāņuzāles, virmoja sirsnīgs atkal satikšanās prieks, bet skolas pagalmā dižojās grezns 95 gadu jubilejas kliņģeris.

lasīt vairāk

 

Ogres tehnikums ir viens no 11 profesionālās izglītības kompetences centriem Latvijā, kur var iegūt augsta līmeņa un darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālo izglītību, mācību procesā apgūstot prasmes darbā ar modernām tehnoloģijām. Jau no 12.jūnija Ogres tehnikumā ikviens interesents, kurš ieguvis pamatizglītību vai vidējo izglītību var iesniegt dokumentus, lai no septembra apgūtu izvēlēto profesiju. No 2017.gada 1.septembra Ogres tehnikuma profesionālās izglītības programmu īstenošanas vieta būs arī Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā, tāpēc, ja ērtāk, interesenti dokumentus var iesniegt arī Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas telpās.

lasīt vairāk

 

Šovasar, 17. jūnijā, Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskolas kolektīvs svinēs mācību iestādes 95 gadu jubileju. 40 gadi no skolas bagātā mūža pieder jauniešu deju kolektīvam „Kāre”. Pateicoties kolektīva vadītājai Sarmītei Plūmei, „Kāres” vārds ar zelta burtiem ierakstīts Bebru pagasta un Kokneses novada kultūras dzīvē, neskaitāmi deju raksti no 1977. gada ievīti uz lielās Dziesmu un deju svētku skatuves un vēl tālāk par Latvijas novadiem. „Kāre” vienmēr apliecinājusi – latviešu tauta deja ir tik jauna, cik tās dejotāji!

lasīt vairāk

 

2.decembrī,Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 1.un 2.klases skolēni pulcējās 9.klases telpās, lai svinīgi izlaidumā saņemtu Džimbas apliecību par piedalīšanos Džimbas Drošības programmā.

lasīt vairāk

 

Andrejdienā, 30.novembrī,Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 1.un 2.klases skolēni, nosuminājuši šoferīti Andreju Karlsonu dubultsvētkos, devās ekskursijā uz centru "Dardedze" Rīgā, lai piedalītos Džimbas Drošības ceļojumā.

lasīt vairāk

 

"Labo darbu nedēļā" no 17. līdz 23.oktobrim, kas notika jau astoto gadu, ikviens tika aicināts sniegt palīdzību līdzcilvēkiem un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā. Kopā ar Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 9. klases skolēniem devāmies pie zemnieku saimniecības ‘’Dravas’’ īpašnieces Daces Nebēdnieces. Salasījām kastēs ābolus, kā arī ņēmām rokās grābekļus un ķērāmies pie lapu grābšanas. Pēcpusdiena izvērtās gana darbīga un radoša. Pēc labi padarīta darba īpašniece visiem ļāva baudīt un degustēt dažāda veida medu, kā arī balsot par savu favorītu.

lasīt vairāk

 

25. oktobrī Ikšķiles vidusskolā notika Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) iniciatīvas “Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies” noslēguma pasākums, uz kuru bija aicināti gan pieteiktie skolēni un pedagogi, gan viņu pieteicēji. Tajā piedalījās arī Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas 9. klases skolēni, skolotāja Daiga Andersone un viņu atbalstītāji.

lasīt vairāk

 

Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola jau 6. gadu piedāvā iespēju iegūt profesionālās izglītības 3. līmeņa kvalifikāciju tālmācībā 2 programmās – Biškopībā un Lauksaimniecībā. Mācības ilgst 1 gadu pēc 960 stundu programmas. Tālmācības programma Biškopība ietver pamata zināšanu apguvi bišu saimes bioloģijā, darvošanā, bišu slimībās, u.t.t. Lauksaimniecības programmā izglītojamie mācās agronomijas pamatus, lopkopības pamatus, lauksaimniecības tehniku, komercdarbības pamatus.

lasīt vairāk

 

Jaunā mācību gada pirmajās dienās Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošajā internātvidusskolā, Pērses sākumskolā un PII ''Bitīte'' viesojās atraktīvie Swedbank tēli Vāvere un Pīle. Ja parasti dzīvnieki un putni ieradās no Meža skolas, tad šoreiz - no bankas, lai Zinību dienā sveiktu lielus un mazus audzēkņus un skolotājus.

lasīt vairāk

 

Mēs paņemam vasaras sapņus un dālijas pieliekam klāt. Pie dālijām asteru ziedus, lai 1.septembris līksmojot nāk! Pirmais septembris - pirmā skolas diena, iespējams kādam pirmais skatiens, pirmais vārds ceļā uz sasniegumiem. Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošājā internāt vidusskolā sākās ar svinīgo pasākumu, kuru skaļi un svinīgi ieskandināja skolas zvans. Ar uzrunu un laba vēlējumiem audzēkņiem, viņu vecākiem un skolas darbiniekiem pasākumu atklāja skolas direktors J. Bakmanis. Pirmās klases skolotāja L. Stepēna iepazīstināja ar 10 pirmklasniekiem. Pirmā kursa audzinātāja Z. Bāra iepazīstināja ar 21 profesionālās izglītības pirmā kursa izglītojamiem. Pēc svinīgās uzrunas visi tika iepazīstināti ar skolas skolotājiem un darbiniekiem.

lasīt vairāk


1 2 3 4 next