sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

KOKNESES NOVADA DOME IZNOMĀ TĀS ĪPAŠUMĀ VAI TIESISKAJĀ VALDĪJUMĀ ESOŠUS ZEMES GABALUS

28.05.2015
 

KOKNESES NOVADA DOME IZNOMĀ TĀS ĪPAŠUMĀ VAI TIESISKAJĀ VALDĪJUMĀ ESOŠUS SEKOJOŠUS ZEMES GABALUS

Nr. Pagasts Zemes vienības kadastra apzīmējums Zemes vienības adrese vai nosaukums Platība (ha) Piezīmes
 4. Irši 3254 003 0238 Ausmiņas 0.5222  
 7. Irši 3254 003 0243 Ievas 1.5  
 11. Irši 3254 003 0197 Rūpnieki 1.0  
 14. Koknese 3260 003 0142 Padegas Dīķi 2,76(0,84)  
 15. Koknese 3260 003 0217 Padegas Dīķi 0,80(0,41)  
 16. Koknese 3260 009 0006 Kaplaviņa 2.76  
 25. Koknese 3260 014 0245 Viršu iela 1.2115  
35. Koknese 3260 014 0369 Pie Sirnupēm
0.24