sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 26. maijs
Vārda dienas svin: Varis, Eduards, Edvards
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Kokneses sadarbības pilsēta - Vitingena

11.04.2006
 

Vitingenas pilsētas apsveikums jubilejas svinībām 2006.gada 3. jūnijā

1993. gada nogalē pagasta priekšsēdētājs Viesturs Cīrulis uzrakstīja vēstuli Vitingenas pilsētai, kurā tika piedāvāts uzsākt pilsētu sadarbūbu. Lai savstarpēji labāk iepazītos 1994. un 1995. gadā notika savstarpēja viesošanās un sadarbības līguma parakstīšana. 1996. gada 31. maijā tika parakstīts līgums par sadarbību Koknesē un Vācijā to parakstīja 27. jūnijā Vitingenas pilsētā uz Vasaras svētku skatuves.

 Atskatoties pagātnē mēs ar pateicību varam secināt, ka ar to sākās veiksmīga sadarbība. Ir izveidojusies sirsnīga un uz savstarpēju paļaušanos balstīta draudzība. Īpašu ieguldījumu ar savām valodas zināšanām pirmajos gados sniedza Rasma Novika un Vilhelms Rotveilers. Mēs pateicamies mūsu draugiem Koknesē par neskaitāmām piedzīvojumiem bagātām tikšanās reizēm.  Šeit varētu minēt tikai dažus piemērus.

Atgriežoties mājās vitingenieši bija pārbagāti neaizmirstamiem iespaidiem. Tās bija gan Kokneses burvīgās ainavas, gan Latvijas galvaspilsļta Rīga. Šeit noteikti jāmin Līgo svētki (kaut arī lietaini), lieliskie Kokneses koru koncerti gan pašu mājās, gan Vitingenā, fantastiskie Dziesmu un deju svētki un Dziesmu svētku gājiens cauri Vecrīgai, jautrie muzikālie dārza svētki Cīruļu ģimenes mājas pagalmā, noslēguma atvadu vakari Daugavas upes krastā pie Kalniešu ģimenes, braucieni ar kuģīti pa Pērsi un Daugavu, Kokneses 720 un 725 gadu jubilejas svinības, Hanzas dienas, un vēl būtu nosaucami daudzi jo daudzi kopīgi pasākumi un piedzīvojumi.

Vairākos svinīgos pasākumos un projektos varēja piedalīties grupas no Vitingenas. Sekmīgi tika realizēts Eiropas Savienības atbalstītais lauksaimnieku izglītošanas projekts 1999. gadā. Mēs varējām Kokneses viesiem parādīt daļu no savas zemes, jā Expo 2000 izstādā Hannoverā pat visu pasauli.

 Visi sadarbības tikšanās dalībnieki no Vitingenas Koknesē ir sajūsmināti par mūsu latviešu ģimeņu viesmīlību, par Latvijas kultūru un brīnišķīgo dabu un par spēku, ar kādu Latvija pēc smagajiem okupācijas gadiem atkal pievienojas Rietumeiropai.

Cerībā, ka attiecības, kas pastāv starp mūsu abu pilsētu iedzīvotājiem un kuras ir būtiskas vienotai un mierpilnai Eiropai ilgstoši saglabāsies, Vitingenas pilsētas valde izsaka sirsnigu pateicību.

Karl Ridder, Vitingenas pilsētas birģermeistars

Johannes Plumeyer, Atbildīgais par pilsētu sadarbību

 

Grußwort der Stadt Wittingen zur Jubileumsfeier am 3. Juni 2006 in Koknese

Ende 1993 ergriff Bürgermeister Viesturs Cirulis die Initiative und schrieb der Stadt Wittingen einen Brief, in dem er vorschlug,eine Städtepartnerschaft anzustreben.

Zum besseren Kennenlernen wurden in den Jahren 1994 und 1995 gegenseitige Besuche gemacht, die 1996 zur Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrages führten. Am 31. Mai fand die Unterzeichnung des Vertrages in lettischer Sprache in Koknese statt und die deutsche Fassung wurde am 27. Juni auf der Sommerfest-Bühne unterschrieben. Rückblickend dürfen wir heute dankbar feststellen, daß damit eine Erfolgsgeschichte begann. Viele herzliche und vertrauensvolle Freundschaften sind entstanden. In den ersten Jahren haben Rasma Nowika und Wilhelm Rothweiler mit ihren Sprachkenntnissen ganz wesentlich dazu beigetragen.

Wir Wittinger haben allen Grund, unseren Freunden in Koknese Dank zu sagen für unzählige erlebnisreiche Begegnungen. Hier können nur einige Beispiele für die unvergeßlichen Eindrücke, die Wittinger aus Koknese, seiner wunderschönen Landschaft, aus Lettland und seiner Hauptstadt Riga mit nach Hause nehmen durften: Da sind die (manchmal etwas verregneten) Ligo-Feste zu nennen, die großartigen Konzerte in Koknese und Wittingen mit Kokneser Chören, die phantastischen nationalen Sängerfeste und Tanzfeste Lettlands mit den prächtigen Umzügen durch Alt-Riga, die fröhlichen musikalischen Gartenfeste bei Familie Cirulis, die Abschieds-Gala-Abende am Daugava -Ufer bei Familie Kalnins, Bootsfahrten auf der Perse und der Daugava,die Jubiläumsfeiern zum 720- und 725 jährigen Bestehen Kokneses, die Hansetage; und über viele weitere gemeinsame Erlebnisse könnten besondere Berichte erstellt werden.

An manchen Festlichkeiten und Projekten durften wir mit Gruppen aus Wittingen mitwirken. Das von der EuropäischenUnion geförderte Ausbildungsprojekt für Landwirte konnte  1999 erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen werden.

Wir durften unseren Gästen aus Koknese etwas von unserem Land zeigen, ja bei Expo 2000 in Hannover sogar die ganze Welt.  Alle deutschen Teilnehmer an den Partnerschaftsbegegnungen   in   Koknese sind nachhaltig begeistert von der Gastfreundschaft unserer lettischen Partnerfamilien, von der Kultur und der Landschaft Lettlands und von der Kraft, mit der Lettland nach den schweren Jahren der sowjetischen Okkupation den Anschluß an West-Europa vorantreibt.

In der Hoffnung, daß die - auch für ein geeintes und friedvolles Europa - wichtigen Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern unserer Städte auf Dauer bestehen bleiben, sagen Rat und Verwaltung der Stadt Wittingen herzlichen Dank.

Karl Ridder, Bürgermeister

Johannes Plumeyer, Partnerschaftsbeauftragter