sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

Informatīvi materiāli

25.02.2013
 

Pirmie soļi topošajam uzņēmējam

Lauksaimniecība

Meži

Mācību materiāli

Dažādi
 

Ar 2014. gada 1. janvāri saimnieciskās darbības veicējs ne vēlāk kā 15 dienu laikā no noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas iemaksā budžetā 50 euro, ja taksācijas gadā nav gūts ar nodokli apliekams ienākums no saimnieciskās darbības vai aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma nepārsniedz 50 euro. Tiem saimnieciskās darbības veicējiem, uz kuriem neattiecas izņēmuma normas (skat. zemāk), faktiski minimālais IIN būs jāsāk maksāt 2015. gadā.

lasīt vairāk

 

Katru dienu redzot elektrolīniju labības laukā, pie šādas ainavas tik ļoti pierodam, ka tas viss šķiet tikpat pašsaprotams un drošs kā daudzus gadus audzis bērzs mājas pagalmā. Un brīdī, kad dodamies ar tehniku strādāt, pat neievērojam, ka šis objekts tur atrodas, jo ikdienas darbi ap to ir gana ierasti, un nekas nevēsta par tā iespējamo bīstamību. Lauku darbu norise bieži ir atkarīga no labvēlīgiem laika apstākļiem, kad jāsteidz visu paspēt, un tādēļ drošības jautājumi nešķiet prioritāri, taču to nozīmība nemazinās ne uz mirkli.

lasīt vairāk

 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu pārvades gāzesvadiem ir noteiktas ekspluatācijas un drošības aizsargjoslas. Ekspluatācijas aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt pārvades gāzesvada efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. Savukārt drošības aizsargjoslu galvenais uzdevums ir nodrošināt vides un cilvēku drošību šo objektu ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā, kā arī pašu objektu un to tuvumā esošo objektu drošību.

lasīt vairāk

 

Cienījamie iedzīvotāji! Īstenojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” prasības, akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” sniedz informāciju par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem.

lasīt vairāk

 

Meža dzīvnieki jau ilgstošā laika posmā ir pieraduši pie samērā viegli pieejamas augstvērtīgas barības-l/s kultūraugiem, līdz ar to zināms postījumu apjoms iespējams arī pie maza dzīvnieku blīvuma, it sevišķi tad, ja sējumu vai stādījumu apjoms konkrētā teritorijā nav liels. Kā nozīmīgākie l/s kultūru postītāji jāatzīst brieži un mežacūkas, mazākus postījumus nodara stirnas, vēl mazākus-aļņi. Postījumi ir izteikti sezonāli. Ziemājiem un rapsim tas ir rudens un pavasaris, it sevišķi laikā, kad zeme nav sasalusi-ne tik daudz noēd, cik samīda un iespiež zemē, kas šinī laikā parasti ir mīksta, ar ūdeni piesātināta. Graudaugiem vislielākie postījumi tiek nodarīti piengatavības stadijā, tie pakāpeniski mazinās dzeltengatavībā, kartupeļiem-tūlīt pēc iestādīšanas (~10-14 dienas) un pēc pietiekami lielu bumbuļu izveidošanās (~trīs-četras nedēļas līdz ražas novākšanai). Šajos potenciāli apdraudētākajos laika periodos būtu visnopietnāk jādarbojas postījumu samazināšanai. Brieži, arī stirnas, labprāt barojas ar cukurbiešu lapām, kāpostiem, salātiem u.tml.

lasīt vairāk

 

Cienījamie uzņēmēji!

lasīt vairāk

Biznesa inkubatori

26.02.2013
 

Biznesa inkubatori (Aizkrauklē -JIC)

Kokneses novada 2 uzņēmumi darbojas Aizkraukles biznesa inkubatorā. Tie ir SIA „KOKNESE WOOD HOUSE”(Līmētu koka brusu, apdares materiālu ražošana un konstrukciju izgatavošana) un SIA „MIKI V” (ražo kurmju slazdus).

Ja Jūs arī vēlaties izmantot JIC pakalpojumus, lasiet mājas lapā www.jic.lv.

Uzņemšanas procesam biznesa inkubatorā ir četri galvenie posmi:

  1. PIETEIKUMA anketas aizpildīšana. Anketu var saņemt biznesa inkubatorā vai lejupielādēt www.jic.lv. Aizpildot anketu jānorāda pamatinformācija par iecerēto vai jau uzsākto biznesa projektu.
  2. VĒRTĒŠANAS procedūra.Tiks izvērtēts biznesa projekta attīstības un ilgtspējas potenciāls.
  3. INTERVIJA ar pretendentu. Tiks izvērtēta pretendenta un piesaistīto speciālistu/sadarbības partneru kapacitāte.Tiks izvērtētas sadarbības iespējas un nepieciešamais atbalsts.
  4. LĒMUMS par uzņemšanu inkubatorā. Pozitīva lēmuma gadījumā tiek noslēgts Sadarbības līgums.

Uzņemšanas un finasējuma saņemšanas nosacījumi:

  • UZŅĒMUMA VECUMS pieteikšanās brīdī nedrīkst pārsniegt divus gadus
  • UZŅĒMUMA LIELUMS atbilst mikro, mazā vai vidējā komersanta (MVK) statusam
  • PRETENDENTA KAPACITĀTE ir atbilstoša uzsāktā vai iecerētā biznesa projekta attīstīšanai
  • Biznesa projektam ir pietiekoši AUGSTS ilgtspējas un attīstības POTENCIĀLS
  • Finansējums NETIEK PIEŠĶIRTS sekojošu nozaru uzņēmumiem: lauksaimniecības produktu ražošana; Zivsaimniecība un akvakultūra; Ogļrūpniecība; Kuģu būve; Finanšu starpniecība; Tirdzniecība; Komercpakalpojumi; Transports; Alkoholisko dzērienu ražošana; Tabakas izstrādājumi; Azartspēles.