sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Pakalpojums Aprūpe mājās

09.08.2012
 

Kokneses novada domes Sociālā dienesta Aprūpes mājās nodaļa ir sociālā dienesta izveidota struktūrvienība, kas nodrošina aprūpes mājās pakalpojumus Kokneses novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām.

Aprūpes mājās pakalpojums nodrošina pamatvajadzību apmierināšanu dzīvesvietā Kokneses novada iedzīvotājiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ (slimība, invaliditāte, vecums) nevar sevi aprūpēt.

Lai persona saņemtu viņas individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, tiek izdalīti četri aprūpes mājās pakalpojumu līmeņi.

Pirmā līmeņa aprūpe ietver zemāk minētos pakalpojumus:

 • pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošajiem procesiem;
 • ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;
 • dzīvojamo telpu uzkopšana reizi nedēļā, logu mazgāšana divas reizes gadā;
 • produktu, medikamentu un saimniecības preču piegāde;
 • veļas nodošana veļas mazgātavā un saņemšana;
 • komunālo u.c. maksājumu kārtošana pēc vajadzības;
 • pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzības, ne biežāk kā divas reizes mēnesī;
 • palīdzība dokumentu kārtošanā, apmeklējumi slimnīcā.

Otrā līmeņa aprūpe ietver pirmā līmeņa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības zemāk minētos pakalpojumus:

 • palīdzība ēdiena gatavošanā;
 • personiskā aprūpe – mazgāšanās (vanna, duša, pirts), nagu griešana, skūšanās.

Trešā līmeņa aprūpe ietver pirmā un otrā līmeņa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības zemāk minētos pakalpojumus:

 • ēdienreižu nodrošināšana, ieteiktās diētas ievērošana;
 • trauku mazgāšana.

Ceturtā līmeņa aprūpe ietver visu iepriekšējo līmeņu aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības arī:

 • ēdiena pagatavošanu un klienta barošanu;
 • palīdzība apģērbties, noģērbties;
 • palīdzība tualetes apmeklēšanā (t.sk. pamperu maiņa, higiēna).

Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu veic aprūpētāji ar attiecīgu izglītību vai zināšanām sociālās aprūpes darbā. Aprūpētāja darba apjomu stundās atbilstoši aprūpējamai personai sniedzamajam aprūpes mājās pakalpojumu līmenim nosaka sociālais darbinieks:

 1. līmenis- 2 stundas divas reizes nedēļā (bet ne vairāk kā 16 stundas mēnesī),
 2. līmenis- 2 stundas trīs reizes nedēļā (bet ne vairāk kā 24 stundas mēnesī),
 3. līmenis- 3 stundas trīs reizes nedēļā (bet ne vairāk kā 36 stundas mēnesī),
 4. līmenis- 2 stundas katru darba dienu (bet ne vairāk kā 40 stundas mēnesī).

Piesakot aprūpi mājās, persona sociālajā dienestā iesniedz šādus dokumentus:

 • rakstisks iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
 • iztikas līdzekļu deklarācija un citi personas ienākumus apliecinoši dokumenti;
 • apgādnieku ienākumus apliecinoši dokumenti;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas vispārējo veselības stāvokli;
 • psihiatra atzinums par speciālo kontrindikāciju neesamību;

Samaksa par pakalpojumu

Aprūpe mājās personām tiek sniegta par samaksu.

Gadījumos, kad persona nespēj veikt samaksu par aprūpi mājās un viņai saskaņā ar Civillikumu ir palīdzētspējīgi apgādnieki, tad samaksu par aprūpi mājās minētai personai veic apgādnieki.

Aprūpes mājās pakalpojumi atsevišķos gadījumos var tikt apmaksāti no pašvaldības budžeta:

 • Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām un kurām nav apgādnieku vai kuru apgādnieki ir atzīti par trūcīgiem;
 • Personām, kurām pēc aprūpes mājās pakalpojuma samaksas personas rīcībā esošie līdzekļi ir mazāki par 75% no LR noteiktās minimālās darba algas un kurām nav apgādnieku vai kuru apgādnieki ir atzīti par trūcīgiem;
 • Pirmās grupas invalīdiem, kuri dzīvo vieni. Šajā gadījumā persona var nebūt atzīta par trūcīgu.
 • par daļēju samaksu, ja pēc minimāli nepieciešamās aprūpes mājās pakalpojumu apmaksāšanas personas ienākumi ir zem ienākuma līmeņa, kas ir mazāki par 75% no LR noteiktās minimālās darba algas (tad klients maksā starpību starp viņa ienākumu līmeni un ienākumu līmeni, kas sastāda 75% no LR noteiktās minimālās darba algas ).

Kokneses novadā saskaņā ar Kokneses novada domes 2011.gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem nr. 13 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kokneses novadā"  maksa par aprūpes mājās pakalpojumu ir noteikta 2,84 euro/h.