sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 27. maijs
Vārda dienas svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Skolas padomes darbība

28.05.2012
 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā ir izveidota Skolas padome.

Skolas padome ir ievēlēta uz 2 gadiem un tās sastāvā ir 13 locekļi:

 1. skolas direktors (Māris Reinbergs);
 2. 2 pedagogi (Daina Kuzma, Sandra Māliņa);
 3. 7 vecāki (Gatis Doniks, Māris Liopa, Dace Dzalbe, Aigars Kalniņš, Sanita Šiballo, Ilze Vilcāne, Gunita Beķere);
 4. 2 izglītojamie (Aiva Upīte, Kristaps Paļskis);
 5. Kokneses Novada domes priekšsēdētājs (Dainis Vingris).

Skolas padomes darbības mērķis ir sekmēt sabiedrības, pašvaldības, vecāku un skolas sadarbību izglītības īstenošanas procesā, veicināt skolas attīstību, izglītības kvalitāti un paaugstināt skolas prestižu.

2012.gada 2.maijā Skolas padome sanāca uz savu pirmo sēdi, darba kārtībā izskatot sekojošus jautājumi:

 1. Skolas padomes priekšsēdētāja ievēlēšana;
 2. Skolas padomes reglamenta apstiprināšana;
 3. Skolas padomes e-pasta izveidošana;
 4. jautājums par e-klases ieviešanu Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā;
 5. izvirzāmie kritēriji vidusskolā uzņemamajiem reflektantiem;
 6. jautājums par interešu izglītību;
 7. jautājums par ēdināšanu skolā.

Skolas padome ļoti gaidīs Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas pedagogu, audzēkņu un audzēkņu vecāku priekšlikumus, jautājumus un ierosinājumus, kuri veicinātu savstarpējo sadarbību, skolas izaugsmi un mūsu bērnu izglītību un attīstību.

Skolas padomes e-pasts: koknesesskola@gmail.com

Veidosim Mūsu skolu tādu, lai mēs un arī citi ar to lepotos un slavētu!!!
 

25. novembrī plkst. 18.30 I. Gaiša Kokneses vidusskolā notiks kārtēja Skolas padomes sēde.

lasīt vairāk

 

Laiks, ko mūsu bērni pavada skolā, viņiem pašiem liekas kā vienkārša, varbūt pat vienmuļa ikdiena, tomēr mēs - pieaugušie - zinām, cik būtiska nozīme bērna personības un viņa nākotnes veidošanā ir skolas videi, skolotāju attieksmei un mācīšanas metodēm, kā arī bērnu savstarpējām attiecībām. Mūsu valsts likums par Izglītību paredz, ka skolēnu vecākiem ir tiesības piedalīties skolas pašpārvaldes darbā, tas nozīmē, ka vecākiem ir iespēja tieši ietekmēt procesus skolā.

lasīt vairāk

 

23.01.2014. notika kārtējā Skolas padomes sēde, detalizētāku informāciju skatīt šeit.

lasīt vairāk

 

13.11.2013. notika kārtējā Skolas padomes sēde, detalizētāku informāciju skatīt šeit.

lasīt vairāk

 

03.09.2013. notika kārtējā Skolas padomes sēde, detalizētāku informāciju skatīt šeit.

lasīt vairāk

 

04.06.2013. notika kārtējā Skolas padomes sēde, detalizētāku informāciju skatīt šeit.

lasīt vairāk

 

23.04.2013. notika kārtējā Skolas padomes sēde, detalizētāku informāciju skatīt šeit.

lasīt vairāk

 

19.02.2013. notika kārtējā Skolas padomes sēde, detalizētāku informāciju skatīt šeit.

lasīt vairāk

 

27.11.2012. notika kārtējā Skolas padomes sēde, kurā tika izskatīti jautājumi par mācību rezultātu dinamiku un padomes locekļa ievēlēšanu. Sīkāku informāciju skatīt šeit.

lasīt vairāk

 

16.10.2012. notika kārtējā Skolas padomes sēde, detalizētāku informāciju skatīt šeit.

lasīt vairāk


1 2 next