sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 27. maijs
Vārda dienas svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Bebru pamatskola

AdreseVecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV – 5135
Tālrunis65164357, 65164284
Fakss65164284
e-pastsbebrupamatskola@koknese.lv

 

SKOLAS  misija

 

Likt  sajust  katram  skolēnam,

ka viņš ir unikāls  un  vērtīgs cilvēks 

un  kopā  ar  pamatizglītību  saņem

MĪLESTĪBU  UN  UZMANĪBU

sakārtotā  vidē.

  

Bebru pamatskola dibināta 1944.gadā. Līdz tam bijušas divas skolas – Bebru pagasta „Skoliņās” un Jaunbebru pagastā.

Pirmā Jaunbebru pagasta  skola  dibināta 1860.gadā.   Tā atradās  pie  Kokneses – Ērgļu lielceļa , 4 kilometrus  no Jaunbebru pils.  1891.gadā skolu pārcēla uz „Recijām”.

1921.gadā skola  pārcēlās uz  Jaunbebru pili, kurā tika nodibināta sešklasīgā pamatskola.  Pilī  skola darbojās līdz 1944.gada septembrim, kad atkāpjoties to nodedzināja vācieši.

Šīs skolas pēdējie direktori bija Kārlis Āboliņš – kara laikā emigrējis uz Vāciju,  kur arī miris,  un  Artūrs  Šmits – direktors līdz 1944.gadam.

Pēc Jaunbebru pils nodedzināšanas 1944.gada oktobrī Vecbebru muižas kungu izbraucamo zirgu staļļu telpās iekārtoja Bebru nepilno vidusskolu.  Tās  pirmā direktore – Tonija  Jostsone.  1945.gadā skolu pārdēvēja par Bebru – Jaunbebru  7 – gadīgo pamatskolu.

„Skoliņās”  1. – 4. klašu Vecbebru pamatskola darbojās no 1869. – 1963.gadam.

No 1967. līdz 1989.gadam par skolas direktoru  Bebru pamatskolā strādāja  PĒTERIS  ČUDARS. Pateicoties viņa nesavtīgajam darbam un enerģijai, 1975.gadā skolēnu rīcībā tiek nodotas jaunas telpas, kurās skolas atrodas arī patlaban.

No 1989.gada skolas direktors bija OSVALDS  MALAŠEVSKIS. 1999.gadā par skolas vadītāju sāk strādāt  AIJA  SKUDRA, bet no 2012. gada skolas darbu vada LIDIJA DEGTJAREVA.

2005.gada  30.aprīlī  tiek  noorganizēts  skolas  2.salidojums, kurā tiek iesvētīts karogs un pirmo reizi dziedāta skolas HIMNA.

 

Pašlaik

  

Skola  realizē vispārējās pamatizglītības programmu.  Skolā darbojas interešu izglītības programmas.

Skola akreditēta līdz  2018. gada aprīlim.

 

 

Skolas  tradīcijas

 • Zinību diena
 • Vecāku  nedēļa
 • Skolotāju diena
 • Rudens svētki un tirdziņi
 • Lāčplēša diena
 • Latvijas svētki
 • Ziemassvētku pasākumi
 • 1. – 4. klašu kombinētā olimpiāde
 • Labestības nedēļa
 • Tēvu  diena
 • 25.marta piemiņas pasākums
 • Ģimenes diena – izstāde
 • Pēcpusdiena talantīgākajiem skolēniem
 • Sporta dienas
 • Volejbola  maratons     
 • 9.klases skolēnu Pēdējā  zvana dienas koncerts vecākiem un skolas  kolektīvam
 • Fotografēšanās skolas GODA GRĀMATAI
 • Izlaidums
 • Ekskursijas
 • Diskotēkas

Skolas  HIMNA

  

      Vārdu  autore:  Sarmīte  Rode – 1985. gada absolvente

      Mūzikas  autore:  Liāna  Haritonova – mūzikas skolotāja

 

           Mana  skola,  saules  ielokā,

           Jauna  paliksi  arvien.

           Manas  baltās  bērnu  dienas

          Ciešā  pavedienā  sien.

 

   Piedziedājums : No  tevis  kā  no  mātes

                              Man  projām  neaiziet,

                              Kā  putnēns  ligzdā  tavā

                             Es  gribu  atgriezties!

 

            Savu  prieku,  savas  sāpes

            Varu  es  tev  izstāstīt.

            Tava  mīlestības  gaisma

            Pāri  maniem  gadiem  spīd.

 

 

            Lai  mums  vienmēr  pietiek  spēka

            Savus  sapņus  dzīvē  nest!

           Un  kā  ozoliem  un  liepām

 Pretī  saulei  zarus  plest.

 

DOKUMENTI

 

Bebru pamatskola aicina darbā ģeogrāfijas skolotāju (0,2 likmes), bioloģijas skolotāju (0,2 likmes), krievu valodas skolotāju (0,4 likmes).

lasīt vairāk

 

Kokneses novada politiski represētie cilvēki kā pateicību Bebru pamatskolas skolēniem par dalību konkursā “Ieraksti savu vārdu Latvijā” dāvināja ekskursiju uz Likteņdārzu, uz Kokneses jauno Tūrisma informācijas centru un Radošo māju. Dāvana, ko saņēma jaunie rakstītāji, bija sirsnīga, skaista un svētīga. Paldies Lībai Zukulei, kura plānoja, organizēja, saskaņoja šo braucienu, lai skolēni labāk iepazītu savu tuvāko apkārtni. Viņas rosināti, skolēni atveda uz Likteņdārzu 30 akmeņus. Katrs domāja par kādu no sev tuviem cilvēkiem.

lasīt vairāk

31.05.2017
 

Dienu pirms mācību gada noslēguma Bebru pamatskolas skolēni tradicionāli sporto, jo vecāku padome ir noorganizējusi sporta aktivitātes visai dienai. Arī šoreiz 30. maija saules apspīdētais stadions sagaidīja visu skolas saimi. Lieli un mazi nostājās ierindā, lai noklausītos Vecāku padomes vadītājas Liānas Teplovas uzrunu. Viņas komandā strādāja un skolēniem patīkamus pārbaudījumus bija sagatavojušas Agita Leķe un 6. klases skolēnu māmiņas: Inga, Daila, Vineta, Daiga. Visas kā vienmēr jautras, aktīvas, sportiskas.

lasīt vairāk

 

12. maija pēcpusdienā Bebru pamatskolā 9. klasi skolas zvans uzrunāja pēdējo reizi. Smaržojot ziedošajai ievai vāzē pie skolas skatuves, 1. klases pavadībā devītie un viņu audzinātāja Zenta Zīle apsēdās goda vietā, lai izbaudītu Laimes mirkli pirms došanās tālākā ceļā. Turpmāk tik daudz kas atkarīgs būs no pašiem vien.

lasīt vairāk

 

Bebru pamatskolas skolēni savas māmiņas, vecmāmiņas, audžumammas sveica 13. maijā – vienu dienu pirms Mātes dienas, kuru Latvijā atsākām svinēt pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Baltais galdauts, kas greznoja garo skolas galdu, mīļās viešņas, skolēnus un skolotājus vienoja dziesmās, atmiņās par nesenajiem 4. maija svētkiem un domās par rītdienu. Pie svētku galda apsēdās teju simts cilvēku. Tas bija mirklis kopā būšanas priekam un piederības sajūtas piedzīvošanai. Mums dots tik daudz: mūs mīl un mums ir ko mīlēt, mēs piederam savai ģimenei, tautai, skolai, valstij. Cik nesen vēl tika liegts latviskais, atņemtas tradīcijas, diktēts, ko dziedāt, ko runāt, svinēt.

lasīt vairāk

 

26. aprīļa pēcpusdienā Bebru pamatskolā sirsnīgs sveiciens pagasta senioriem bija skolēnu dāvātais koncerts.

lasīt vairāk

 

Tēlnieka Voldemāra Jākobsona 118. dzimšanas dienai veltīts tradicionālais, nu jau sestais jaunrades darbu konkurss, kuru 2. martā rīkoja memoriālā māja-muzejs “Galdiņi” sadarbībā ar Bebru pamatskolu, aicinot skolēnus aplikācijās atainot Bebru pagasta skaistākās ainavas.

lasīt vairāk

 

Tēvu diena. Februāra nogalē, kad Bebru pamatskolā tradicionāli viesojas bērnu tēvi, visi kopā atskatījāmies uz 2017. gada divos pirmajos mēnešos padarīto. Veiksmes un sasniegumi izveidoja vērtīgu dāvanu vienmēr laipni gaidītajiem viesiem. Raits, labestīgs un humora pilns bija stundu ilgais svētku koncerts (vadītāja A. Romanovska), kurā savu deju soli atrādīja gan sākumskolas, gan pamatskolas dejotāju kolektīvs (vadītāja L. Antoneviča). Dejas mijās ar izcilām skolēnu skatuves runām, no kurām vairākām temats bija “Mans tētis”.

lasīt vairāk

 

Jau otro gadu Bebru pamatskolas kolektīvs ar sirsnību, dāsnumu un labestību sarūpē prāvu dāvanu vedumu tiem, kas krituši nežēlastībā, proti, piedzīvojuši cilvēka vienaldzību, paviršību, nespēju būt līdz galam atbildīgam par to, ko pieradinājis. Bebru pamatskolas skolēni kopā ar skolotāju Dzintru Sniedzi sniedz atbalstu suņiem un kaķiem Rīgas pilsētas dzīvnieku patversmē, ko apsaimnieko biedrība “Dzīvnieku pansija “Ulubele””. Kad bērns ieskatās acīs patversmes iemītniekiem un kā spogulī tajās ierauga dziļu izmisumu, lielas skumjas, neizsakāmas sāpes un nelaimi, viņa sirds lūst. Ir vēlēšanās palīdzēt, glābt, bet visus padarīt laimīgus nav un nebūs iespējams. Ir kāda cita pievienotā vērtība, ko dod šī ciemošanās.

lasīt vairāk

 

Neziņa. Bailes. Zaudētas dzīvības Lietuvā. Dūmi un uguns. Aukstums. Sals. Karsta tēja. Drosmīgi vīri un sievas. Runas. Sarunas. Minējumi. Bailes par savu valsti un nesen atgūto neatkarību. Cerības. Viss tik trausls. Būs vai nebūs? Balansēšana uz dzīvības un nāves robežas. Smagās tehnikas straumes. Nocietinājumi. Krāvumi. Ierastā ikdienas dzīves ritma pārvēršanās citā realitātē.

lasīt vairāk


1 2 3 4 next