sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 27. maijs
Vārda dienas svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese„Bērnudārzs”, Vecbebros, Bebru pagastā, Kokneses novadā, LV – 5135
Tālrunis65164242; 22011422
e-pastspiibitite@koknese.lv

Vadītāja: Ilona Vītola

Medmāsa: Inese Skuja, tālr. 65164242

Saimniecības pārzine: Dita Brauna, tālrunis 65164242; 22011422

Iestādes darba laiks: no 7.30 līdz 18.00

Vispārēja informācija:

Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” realizē vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu 4 grupām. Programmas kods 01011111. Licence Nr. V-2365, izsniegta 16.06.2010., derīga līdz 31.07. 2018.

Programmas ietvaros bērnudārzā ir:

  • Bērnu ārstnieciskās vingrošanas nodarbības;
  • Tautisko deju kolektīvs;
  • Logopēda nodarbības;
  • Bērnu vokālais ansamblis;

Piedāvājam angļu valodas pulciņu 5-7 g. bērniem.

Iestādē uzņem bērnus no 1,5 gadu līdz 6 (7) gadu vecumam.

Galvenie darba virzieni:

  • Individualitātes un pašapziņas veicināšana, sagatavojot skolai emocionāli līdzsvarotus, intelektuāli un fiziski aktīvus bērnus.
  • Rūpes par latviešu tautas nacionālās kultūras saglabāšanu un uzturēšanu bērnos un viņu vecākos.

Šī vieta Bebru centrā gan ar savu auru, gan ikdienišķiem, gan neikdienišķiem darbiem, rūpēm un milzīgu mīlestības starojumu ir kļuvusi par savu „mazo pasauli” 19 darbiniekiem, no kuriem 9 ir kvalificēti pedagogi, un vidēji 70 - 80 bērniem, kuru mājas pamatā ir Bebros, Bormaņos, Iršos, Meņģelē.

…no vēstures:

Pirmsskolas izglītības iestāde „Bitīte” dibināta 1981. gada 14. augustā. Ēku cēla un par tās iemītniekiem 8 gadus rūpējās Vecbebru sovhoztehnikums. Ar 30.11.1988. Stučkas rajona TDP IK lēmumu Nr. 136 „Par saimniecību pirmsskolas bērnu iestāžu nodošanu Tautas Deputātu padomes izpildkomitejas bilancē” no 01.01.1989. gada iestāde bija Bebru pagasta padomes pakļautībā. Kopš 2009. gada 1. jūlija iestāde ir Kokneses novada domes pakļautībā.

Katrai mājai ir savs starojums. Tālu staro tā māja, kurā mīt bites.

Tā staro tik tālu, cik tālu ved viņas bišu ceļš…

Mūsu bērnudārza bites ir mazie, rūpīgi lolotie un skolotie bērni, bet „Bitītes” starojums

tiek katram līdzi dots kā ceļamaize.

Esi mīļi gaidīts Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”!

Dokumenti un veidlapas:

  1. NOTEIKUMI par bērnu reģistrācijas , uzņemšanas un izstāšanās kārtību Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādēs
  2. IETEIKUMI vecākiem pirms bērna pieteikšanas Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte"
  3. VECĀKU IESNIEGUMS bērna uzņemšanai bērnudārzā
  4. NOLIKUMS
 

Maijs saistās ar ziedu smaržu – plaukstošiem narcišu un tulpju krāšņumiem, ar pienenīšu zeltainām pļavām un putnu dziesmām skaļām. Latvijā Mātes diena tiek svinēta maija otrajā svētdienā, godinot savu māmiņu, vecmāmiņu, krustmāmiņu. Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte” maija sirsnīgāko dienu svinējām jau nedēļas nogalē.

lasīt vairāk

 

Tikko noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss 2016./2017. mācību gadā „Tīrai Latvijai”, kurā otro gadu veiksmīgi piedalījās Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte”.

lasīt vairāk

 

21.aprīļa rīts Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" bērniem iesākās ar zaķa Rūda ciemošanos. Šī diena bija pārsteigumiem bagāta – Rūdim bija apsnigušas ausis! Lai arī bērni slapjumā nesamirktu, Rūdis devās mājīgajās „dārziņa” telpās.

lasīt vairāk

 

Par teātra mākslu ir daudz un dažādu teicienu, skaidrojumu un atziņu. "Teātris ir ļoti smalka parādība…”, ir viens no domu graudiem. Arī mēs, pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte", šo smalko parādību mēģinājām saprast. Citus gadus bērni ar skolotājām ludziņas iestudēja sagaidot Lieldienas, bet nu jau otro gadu, Starptautiskajā teātra dienā 27. martā, atklājam Teātra dienas. Bērni, iestudējot ludziņas, iemācās darboties tēlā un būt mijiedarbībā ar citiem izrādes elementiem, kā arī tiek attīstīta viņu fantāzija, iztēle un empātija. Katrs bērns iejutās savā tēlā un centās apgūt aktiera darbības pamatelementus: skatuves runu, dialogu, skatuves kustības un improvizācijas. Apgūtās iemaņas lieti noderēs skolas gaitās un visā turpmākajā dzīvē.

lasīt vairāk

 

Metens brauca pār Daugavu,Cūkas auss kulītē. Brauc, Meteni, mūsmājās Mūsu bērni gaidītāji! Pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” bērni un darbinieki Meteni sāka jau gaidīt nedēļu iepriekš, bet kā jau tautas dziesmā teikts "Metens sola saltas dienas, sola visus sasaldēt…” uznāca lielais februāra aukstums un svētku gaidīšana ieilga. Metens vēl nebrauca pār Daugavu. Bet kā teikusi folkloriste un mūziķe Ilga Reizniece: "Meteni svin tad, kad sirdī jūt pavasari.” Šajā nedēļā šīs saulainās dienas pavisam noteikti teica: "Meteņdiena jāsvin!”

lasīt vairāk

 

14. februārī pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte” bērniem par prieku notika, kā mazie to mēdz dēvēt - "Draugu diena”. Kā vienots elements kalpoja sarkana krāsa apģērbā un sirsniņveida aksesuāri. Paldies vecākiem par sagādātajiem tērpiem!

lasīt vairāk

 

Kikerigū! Pēc Austrumu kalendāra 28. janvārī sākās Ugunīgā Gaiļa gads. Gailis ir saules simbols - tieši ar viņa dziesmu no rīta sākas diena. Austrumu tautas Gaili saskata kā piecu tikumu simbolu. Tas apvieno: drošsirdību, labsirdību, uzticību, cieņu un labvēlību.

lasīt vairāk

 

Sniega diena mūsu pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte'” notika 13. janvārī. Pagalmā pulcējās vispirms 3. un 4. grupas bērni, kurus sagaidīja Sniegavīrs - skolotāja - I.Atraste. Bērniem bija jāizpilda dažādi sportiski uzdevumi. Pavadot laiku svaigā gaisā, Sniega dienas baudītājiem sejās bija redzams sārtums un pozitīvas emocijas.

lasīt vairāk

 

AS Drogas "Mazgā rokas" projektā piedalījās arī PII "Bitīte" 2. un 3. grupu, kā arī 4. grupas bērni, izcīnot atzinību no konkursa rīkotājiem un balvu "Pārsteigums". Projekts un tā materiāli tapuši ciešā sadarbībā ar Veselības inspekciju, Slimību profilakses un kontroles centru un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvjiem.

lasīt vairāk

 

Bebru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" bērni Ziemassvētku vecīti sagaidīja 21. un 22.decembrī. Lai gan sniegs šajos Ziemassvētkos mūs nelutināja, līdz ar to dabā pietrūka svētku noskaņas, bet bērnu dvēselēs tās bija ļoti daudz.

lasīt vairāk


1 2 3 next