sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 26. maijs
Vārda dienas svin: Varis, Eduards, Edvards

Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāde

AdreseLāčplēša iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV - 5113
Tālrunis26363672
e-pastspiigundega@koknese.lv ; piigundega@inbox.lv
 • Vadītāja: Rita Gabaliņa, mob.t. 26363672
 • Vadītāja apmeklētājus pieņem pirmdienās, otrdienās 9.00 - 12.00 un 13.00 - 16.30 vai individuāli vienojoties pa tālr. 26363672.
 • Vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā: Liene Andžāne, tālr. 26345980
 • Medmāsa: Inese Krēgere, tālr. 26390457
 • Iestādes darba laiks: 7.00 – 19.00 (darbojas dežūrgrupas)
  • Iestādes moto: Caur rotaļām uz zinībām
  • Misija: Mīlēt, saprast, audzināt un mācīt
  • Mērķis: Audzināt intelektuāli un fiziski aktīvus bērnus ar savu „ES” apziņu, vēlmi izzināt un mācīties
  • Iestādes uzdevums: Nodrošināt labvēlīgu vidi, kurā katrs spēj iegūt kvalitatīvu izglītību un attīstīties intelektuāli, emocionāli, morāli, sociāli un fiziski

Pirmsskolas izglītības iestāde realizē trīs licencētas programmas:

 • Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem, kods 01015311

Programmās iekļautas:

 • logopēda individuālās nodarbības bērniem ar runas traucējumiem
 • psihologa individuālās nodarbības, konsultācijas vecākiem
 • speciālā pedagoga individuālās nodarbības
 • ārstnieciskās vingrošanas individuālās nodarbības bērniem ar stājas problēmām
 • veselības veicināšanas un izglītības programma 5-6-gadīgajiem bērniem „Nu es jūtos labi, esmu vesels, protu pielāgoties visdažādākajām situācijām”.

Pēcpusdienās piedāvājam iespējas piedalīties:

 • ritmikas nodarbībās
 • vokālajā ansamblī

Iestāde ir atvērta katram, dodot iespēju ieskatīties un piedalīties bērnu audzināšanas un attīstības darbā

Veidlapu, iesniegumu paraugi

Dokumenti

 

Tieši savā vārda dienā, 28. aprīlī, Kokneses pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Gundega” Kokneses sporta centrā ar lieluzvedumu „Gundega zied” svinēja 50. dzimšanas dienu. Vecāki, atbalstītāji un draugi bija dzimšanas dienas viesi, kuriem saulainu svētku brīdi dāvāja lielā „dārziņa” saime.

lasīt vairāk

 

2.decembrī pati Dabas māte bija parūpējusies par pasaku cienīgiem dabas skatiem, lai šīs dienas pēcpusdienā pulksten 16:00 pirmskolas izglītības iestādes “Gundega” pagalmā pulcētos gan mazi un lieli bērni ar pedagogiem, gan bērnu vecāki un apkārtējie Kokneses ļaudis. Kopīgi ar Rūķi caur pasaku, dziesmām, dejām un rotaļām tika iedegta Ziemassvētku egle. Jautrajam deju solim pa vidu tika šauts salūts. Bet pasākuma izskaņā visas grupas iededza brīnumsvecītes, ko lika krāšņajā eglē. Paldies “Gundega” rūķim un kolektīva eņģelīšiem, kā arī pasākuma apskaņošanas “rūķītim” par lielisko pasākumu šajā gaišajā un mierpilnajā adventes laikā.

lasīt vairāk

5. oktobrī PII "Gundega" vecāku kopsapulce

28.09.2016
 

Cien. vecāki!

Ceturtdien, 5. oktobrī plkst. 17:00

PII „Gundega” zālē notiks vecāku kopsapulce.

Darba kārtībā:

1. Informācija par iestādes darbu. (Iestādes vadītāja)

2. Informācija par atbalsta personāla darbu. (Psihologs, speciālais pedagogs, logopēds, ārstnieciskās vingrošanas skolotāja).

3. Dažādi jautājumi.

Pēc kopsapulces tikšanās ar skolotājām grupās.
 

28.septembrī PII "Gundega" pulcēja novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņus uz jau 20. Miķeļdienas gadatirgu. Bērnus tirgū sagaidīja pati Saimniece (I.Briģe). No meža kopā ar Vāveri (I.Makareni), Ezi (A.Zālīte), Lāci (V. Kalniņa) un Zaķi(G.Ermiča) ieradās "Kas te? Es te!" personāžs Konstantīns (I.Požarska). Pēc rotaļām un dejām sākās lielā pirkšana un pārdošana, Laimes rata griešana, tējas baudīšana.

lasīt vairāk

 

21.maijā Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē "Gundega" tēti un lielie brāļi tika aicināti uz teritorijas sakopšanas talku. Vecāki bija ļoti atsaucīgi. Uz lielo darbošanos ieradās bērnu mammas, tēti, brāļi un tika piesaistīti pat radinieki – krusttēvi un onkuļi. Kopīgiem spēkiem tika sakoptas teritorijā esošās puķu dobes, līdzinātas smiltis veco nojumīšu vietā, bērta un līdzināta zeme, atjaunotas smiltis smilšu kastēs. Grupas “Vāverīte” vecāki Iestādei dāvināja rotaļu ierīces – mašīnu ar piekabi un autobusu.

lasīt vairāk

 

31. martā Kokneses Sporta hallē Vinnijs Pūks (Kristīne Reinika), PII „Gundega” sporta skolotāja I. Briģe un PII MA vadītāja I. Požarska pulcēja mazos sportistus no novada pirmsskolas izglītības iestādēm uz “Vinnija Pūka dzimšanas dienas svinībām”. Svētku dalībnieki pēc parādes piedalījās dažādās disciplīnās – bumbiņas mešanā tālumā, skrējienā uz laiku, bumbiņas mešana mērķī, tāllekšanā no vietas.

lasīt vairāk

 

No 2014.gada 17. novembra līdz 2015.gada 1.decembrim Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestāde “Gundega” piedalījās konkursā ”Labākais pētījums par ekoloģiskas un ekonomiskas uzkopšanas iespējām pirmsskolas izglītības iestādē”. Konkursu rīkoja biedrība “Dzīvosim zaļi” un uzņēmums Greenwalk.

lasīt vairāk

 

Atgriežoties Kokneses pagasta pirmsskolas izglītības iestādē "Gundega" pēc vasaras brīvlaika, pieteikties pa tālr. 26390457. Uzņemsim bērnus, kuriem ir nomaksāti ēdināšanas parādi par 2014./2015.m.g.

lasīt vairāk

 

Š.g. 14. maijā plkst.17.00 Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē “Gundega” mazajā zālē sapulce 2013.-2014.gadā dzimušo bērnu vecākiem, kuri vēl neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Darba kārtībā:

lasīt vairāk


1 2 next