sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

Iršu pagasta bibliotēka

Adrese„Kūlēni”, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV- 5108
Tālrunis65163698
e-pastsdace.grele@koknese.lv

Darba laiks:

  • Pirmdiena 08:00- 19:00
  • Trešdiena 08:00- 19:00
  • Ceturtdiena 15:00- 18:00
  • Piektdiena 08:00- 18:00
  • Sestdiena 08:00- 17:30
  • Pusdienas pārtraukums 13:00- 14:00

Bibliotēkas vadītāja: Dace Grele

Iršu pagasta bibliotēka ir kultūras, brīvā laika pavadīšanas, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, un nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu vietējai sabiedrībai un jebkuram interesentam, atbilstoši Bibliotēkas izmantošanas noteikumiem.

Bibliotēkas galvenais uzdevums ir komplektēt kvalitatīvu krājumu, popularizēt tā izmantošanas iespējas informacionālajām, pētniecības, izglītības, izklaides vajadzībām, sniegt uzziņas un konsultācijas, un nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju izmantošanu.

Iršu pagasta bibliotēkas pirmsākums meklējams jau vācu kolonijas laikā. 1921. g. Francis Holmanis dzimis „Doktorātā” nodibināja Latviešu – Vācu Vecāku savienības Iršu nodaļu, bet, neilgi pēc tam skolā nodibinājās Latviešu – Vācu Vecāku savienības Iršu nodaļas bibliotēka, kuru pārzināja Alfons Šulcs.

Bibliotēkas pases dati liecina, ka bibliotēka dibināta 1949. gadā, bet, ja tic aculiecinieku stāstījumiem, tad grāmatu krātuve pastāvējusi jau 1940. gadā.

Bibliotēka atrodas Iršu pagasta centrā. Tā ir neliela, omulīga un pievilcīga apmeklētājiem.

Bērni, jaunieši un daļa pieaugušo ir iecienījuši „TREŠĀ TĒVA DĒLA” datorus.

Bibliotēkā ir iekārtotas 6 datorvietas ar interneta pieslēgumu.

IMG_5671.jpg

Pašiem mazākajiem apmeklētājiem patīk rosīties pie pasaku un bilžu grāmatām, likt puzles un spēlēt galda spēles bērnu stūrītī.

IMG_5668.jpg

Bet daļai bibliotēkas lietotāju grāmata ir un joprojām paliek neaizstājama vērtība.

IMG_5669.jpg

Bibliotēkas galvenie virzieni novadpētniecības jomā saistīti ar pagasta vēstures un novadnieku apzināšanu, materiālu vākšanu un apkopošanu.

Bibliotēkā ir izstrādāts novadpētniecības materiāls „Iršu pagasts laiku lokos”. Šis materiāls ir tapis sadarbībā ar vecākās paaudzes ļaudīm. Darba 1. daļā tiek aprakstīts Iršu pagasts Vācu kolonijas laikā, bet 2. daļā stāstot par kolhozu veidošanos pēckara gados.

Izgriezumi no laikrakstiem ir apkopoti un iesieti. Šajā apkopojumā „Iršu pagasts Aizkraukles rajona laikrakstu slejās” ir vākti materiāli no 1993. gada līdz 2001. gadam, kas iesieti 3 darbos. Sējumā „Iršu pagasts Aizkraukles reģiona laikraksta „Staburags” slejās” apkopoti materiāli no 2002.g. līdz 2008. gadam.

Noformēti materiāli par Iršu pagasta bibliotēku „Iršu pagasta bibliotēkas stāsts” un uzrakstīts mūsu novadnieka - literāta Pērsieša dzīves un daiļrades apraksts.

Bibliotēkā ir apskatāmi Pērses skolas absolventu darbi par Vācu koloniju Iršu pagastā 1766.-1939.

Novadpētniecības materiālu klāsts ir papildinājies ar Kokneses vidusskolas jauniešu darbu „1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta izsūtīšanas Iršos”.

Nozīmīgākie notikumi Iršu pagastā un bibliotēkā ir iemūžināti albumos.

Picture 1118.jpgPicture 1112.jpg

Iršu pagasta bibliotēkas piedāvātās datubāzes:

letonika.jpg

Letonika.lv - ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā.

news.jpg

LURSOFT datu bāze "Laikrakstu bibliotēka" www.news.lv pieejama par brīvu visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās. To paredz vienošanās, ko projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros noslēgusi valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" (v/a KIS) un šī elektroniskā resursa izstrādātājs SIA "Lursoft".

No 2009.g. ikviens apmeklētājs tikai bibliotēkā var bez maksas noskatīties labākās latviešu filmas portālā www.filmas.lv

Par Iršu pagasta bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem, krājuma attīstību, darba kvalitāti un izmantošanu skatīt www.kulturaskarte.lv

 

Iršos 3. maijā, Latvijas neatkarības atjaunošanas svētku priekšvakarā, pateicoties pagasta sieviešu vokālā ansambļa vadītājai Valdai Kalniņai un dziedošajām meitenēm, iedibinājās jauna tradīcija „Baltā galdauta svētki”. Muzikāli literārais pasākums pulcēja pagasta ļaudis un kaimiņus no Meņģeles un Vietalvas uz kopā būšanu, lai radītu svētku sajūtu sevī un citos.

lasīt vairāk

 

Otrajās Lieldienās, lieli un mazi Iršu ļaudis pulcējās pie Magazinas, lai visi kopā ieskandētu pavasara saulgriežu svētkus.

lasīt vairāk

 

Iršu pagasta sievietes, 8. marta priekšvakarā, saņēma sirsnīgus, emocionāli piesātinātus sveicienus no trīs novadiem - Kokneses, Pļaviņu un Gulbenes.

lasīt vairāk

 

Iršu pagasta bibliotēkā ir noslēdzies lielais lasīšanas maratons. Gandrīz gadu viens pieaugušais un 17 bērni un jaunieši lasīja, vērtēja un pārrunāja izlasīto. Grāmatu vērtējumi elektroniski ir aizpildīti un lasīšanas veicināšanas programmas dalībniekiem ir gandarījuma sajūta.

lasīt vairāk

 

15. septembrī Iršu entuziasti – lieli un mazi velobraucēji devās braucienā, lai izzinātu kaimiņu pagastu vēsturiskos notikumus, kuri nesaraujami saistīti ar bijušo Iršu vācu koloniju. Pieaugušos velobraucējus emocionāli uzrunāja Bebru pagastā, pie Sarkanā šķūņa drupām, pārdomāti un rūpīgi organizētais atceres pasākums, lai pieminētu 1841. gadā notikušo Jaunbebru Kartupeļu dumpi.

lasīt vairāk

 

Gada nogalē Iršu pagasta bibliotēkā valda radoša rosība. Ziemassvētki un Jaunā gada sagaidīšana nav iedomājami bez dāvaniņām, apsveikumu kartītēm un pašgatavotiem pārsteigumiem. Pērses sākumskolas skolēni ar interesi ētikas stundu pavadīja bibliotēkā, apskatot izstādi un noklausoties bibliotekāres stāstīto Ziemassvētku pasaku, kura aicināja bērnus noskaidrot, kāpēc cilvēkiem ir svarīgi saprast un sajust otra cilvēka prieku vai bēdas.

lasīt vairāk

 

Rudeni Latvijā ieskandina, iezīmē Dzejas dienas. Šogad Dzejas dienu moto ir ļoti daudzsološs – „Dzeja pavedina”. Šīs sauklis pavedina un aicina uzdrošināties atklāt un izzināt sevi, pasauli, cilvēkus sev līdzās. Iršos jau trešo gadu dzejas dienas tiek atzīmētas brīvā dabā – Magazinas laukumā, kuru varētu nosaukt Aspazijas vārdiem runājot par „Saulaino stūrīti”. 9. septembrī ļoti daudzi Iršu ļaudis, pārsvarā bērni, sekoja dzejai. Magazinas laukumā viņi satikās ar gaišu un jauku cilvēku, koknesieti Anitu Liepiņu, kura klātesošos iepazīstināja ar savu pirmo dzejas grāmatu „Lejuplādes”. Klausoties dzejniecē, nepārprotami varēja saprast, ka katrs dzejolis viņai ir dziļi sirdī izlolots, atnācis kā svētība, kuru viņa nevar paturēt tikai sev.

lasīt vairāk

 

23. augustā pie Liepkalnes baznīcas tika iesvētīts baltais krusts. Baltā krusta zīme ir atgādinājums cilvēkiem par netaisnību, varmācību un pārestību. Iesvētīšanas ceremonija notika zīmīgā datumā. 1939. gada 23. augustā tika parakstīts Molotova – Ribentropa slepenais pakts – nežēlīga vienošanās, kas ietekmēja daudzu cilvēku un tautu likteņus.

lasīt vairāk

 

23. jūnijā Iršu pagastā notiks atceres pasākums veltīts lielākajai vācbaltu kolonijas izveidei Baltijā pirms 250 gadiem. Atbalstot jaunās tūrisma sezonas atklāšanu novadā un gatavojoties vācbaltu kolonijas ievērojamās gadskārtas atcerei, 19.maijā Iršu pagasta bibliotēka sadarbībā ar Iršu pagasta pārvaldi un skolotāju – Iršu pagasta vēstures pētnieci Valdu Kalniņu organizēja velobraucienu pa bijušās Iršu kolonijas dienvidu daļu.

lasīt vairāk

 

Lieldienas ir viens liels un skaists notikums dabā un cilvēku dzīvēs. Ap šo laiku dienas top garākas un saulainākas, putnu kāši pieklaigā pilnas debesis ar atkalredzēšanās prieku, sniegpulkstenīši iezvana pavasari un pirmie ieraudzītie tauriņi liek aizdomāties – kāda būs vasara? Lieldienas ir saules svētki. Šajos svētkos ir daudz simbolikas un izdarību.

lasīt vairāk


1 2 3 4 5 next