sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 24. maijs
Vārda dienas svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone
 

7.jūnijs. Ilgi gaidītais brauciens – balva nu ir klāt! Esam nedaudz satraukušās, jo dzīvē esam tikušās tikai 24.aprīlī, kad kopā izbaudījām Gaismas nesēju ceremoniju LNB. Esam saņēmušas norādījumus, sarunājušas tikšanās vietu un laiku! Viss notiek - startam gatavas: Anastasija no Žīguru bibliotēkas, Dace no Ropažiem, Mairita no Pāvilostas, Ingrīda no Kokneses.

lasīt vairāk

Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Adrese1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113
TālrunisPieaugušo nodaļa - 65161719; Bērnu nodaļa - 65161729; Bibliotēkas vadītāja – 20223892
Fakss65161729
e-pastsbibliotekas@koknese.lv

Mums var sekot:

http://www.facebook.com/koknesesbiblioteka.bernubiblioteka

https://twitter.com/Koknesesbibliot

Iestādes darba laiks:

 • Pirmdien     9.00 - 17.00
 • Otrdien        9.00 – 18.00
 • Trešdien      9.00 - 17.00
 • Ceturtdien   9.00 - 17.00
 • Piektdien     9.00 - 17.00
 • Sestdien     10.00 – 14.00

      No 01.06 – 31.08. sestdien, svētdien slēgts.

Kokneses pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Kokneses pagasta bibliotēkas misija:

Sniegt universālu informācijas pakalpojumu, veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību un plašu informācijas pieejamību.

Viens no šobrīd aktuālākajiem bibliotēkas darba virzieniem ir jauno informācijas tehnoloģiju pielietošana, lietotāju apmācība un iedzīvotāju bezmaksas bibliotekārā un informatīvā apkalpošana. Mūsdienīga, moderni aprīkota bibliotēka, kas sniedz vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus informācijas pakalpojumus – gan mūžizglītībā, gan saturīga brīvā laika pavadīšanai.

Kokneses pagasta bibliotēkas vēsture:

 • Kokneses pagasta bibliotēka dibināta 1923.gada kā Kokneses Kultūras biedrības bibliotēka, kura atradās kultūras nama ēkā Hanzas ielā 2.
 • 1923.gada 18.aprīlī biedrības pilnvarotais parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 493 grāmatas bibliotēkas dibināšanai. Pirmās Republikas laikā šeit norisinājās visa Kokneses kultūras dzīve.
 • 1937.gadā bibliotēkā ir 1200 sējumi.
 • 2000.gada 22.maijā Kokneses pagasta bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām 1905. gada ielā 7.

 

 • 1955.gada 13.septembrī dibināta Kokneses bērnu bibliotēka un sākotnēji tā atradās Kokneses pagasta padomes ēkā Stacijas laukumā 1.
 • 1998.gada augustā bērnu bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām 1905. gada ielā 7.
 • Ar 2015. gada 1.jūniju reorganizē Kokneses novada Kokneses pagasta bērnu bibliotēku, pievienojot to Kokneses pagasta bibliotēkai kā Bērnu nodaļu.

Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēkas Nolikums (pdf)

Bibliotēkā sniegtie pakalpojumi:

Bezmaksas

 • Universāls brīvpieejas grāmatu krājums bērniem un pieaugušajiem.
 • Uzziņu literatūra, datu bāzes – www.lursoft.lv, www.letonika.lv, www.periodika.lv un portāls www.filmas.lv.
 • Preses izdevumi – bērniem un pieaugušajiem.
 • Novadpētniecības literatūra un materiāli.
 • Bibliotekāro un bibliogrāfisko uzziņu un konsultāciju sniegšana.
 • 6 bērnu un 8 pieaugušo datoru lietotāju vietas un bezmaksas apmācība darbam ar datoru un internetu.
 • Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiskie un literārie pasākumi, bibliotekārās stundas u.c.)
 • SBA pakalpojumi.
 • Lietotāju apmācība elektroniskās informācijas meklēšanā.
 • Bibliotēkas veidotās datu bāzes – BIS – ALISE.

Maksas

Kokneses Bibliotēku maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus saskaņā ar likumos un citos tiesību aktos noteikto kārtību, bibliotēkas sniedz par samaksu, vadoties pēc Kokneses novada domes apstiprinātā maksas pakalpojuma. (Apstiprināti Kokneses novada domes 2015. gada 29. aprīļa lēmumu Nr.7.12 ) 

Maksas pakalpojumu cenrādis (pdf)

 • Drukāšana
 • Skenēšana
 • Kopēšana
 • Faksa pakalpojumi.
  Pieaugušo nodaļa Bērnu nodaļa Kopā
Lietotāju skaits 808 455 1263
Grāmatu krājums 7057 5629 12686

Kokneses pagasta bibliotēkas darbinieki:

Kokneses pagasta bibliotēkas vadītāja:

                     Inta Poiša - inta.poisa@koknese.lv

Pieaugušo nodaļa- vecākā bibliotekāre:

                    Ingrīda Grūbe – bibliotekas@koknese.lv

Bērnu nodaļa - vecākā bibliotekāre:

                    Antra Vasiļevska - antra.vasilevska@koknese.lv

Krājuma komplektēšanas un apstrādes nodaļa- vecākā bibliotekāre:

                    Olga Orliņa – bibliotekas@koknese.lv

 

29.aprīļa pēcpusdienā Kokneses pagasta bibliotēkā gaidīja jau nesen iepazītus viesus - Inesi Apsāni no Kokneses, Ingrīdu Zepu no Gulbenes un Kasparu Krastiņu no Rīgas. Bet īpaša viešņa bija brīnišķīgā Gunita Sergunta no Īrijas. Īrijā Gunita ir nodzīvojusi 9 gadus, nu viesojas Latvijā un pēc pasākuma pie mums atkal posās atceļā uz Īriju, tādēļ šī dzejiskā pēcpusdiena pie mums bija viņai ceļamaize - piepildīta ar mīlestību, rūpēm, sapņiem. Gunitas dzejas krājumiņā „Domu vējos” mums ieklausīties palīdzēja Inese Apsāne, viņa arī vadīja tikšanos. Paldies!

lasīt vairāk

 

Svinīgā ceremonijā Gaismas pils Ziedoņa zālē 24. aprīlī balvas pasniedza konkursu „Gada bibliotekārs 2016“ un „Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“ uzvarētājiem. Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBBA) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (LNB Atbalsta biedrība) apbalvoja sešus bibliotekārus par viņu veikumu, sasniegumiem, pašaizliedzīgu darbu un devumu vietējai sabiedrībai. Svinīgajā pasākumā piedalījās arī Kokneses novada domes pārstāvji un Kokneses pagasta bibliotēkas kolektīva darbinieces, jo „Gaismas nesējas“ tituls Zemgalē šogad piešķirts Ingrīdai Grūbei no Kokneses pagasta bibliotēkas.

lasīt vairāk

 

Svētku svecītes nopūstas un kliņģeris apēsts! Protams, paliek atmiņas! Paldies visiem, kuri sveica mūs bibliotēkas dzimšanas dienā-tālākām un tuvākām kolēģēm, draugiem un apmeklētājiem. Paldies par labajiem vārdiem, novēlējumiem, ziediem un pašgatavotajām dāvaniņām! Turam visus pie vārda, ka noteikti gaidīsim ciemos nākamgad, kad bibliotēkai būs tikai 95!

lasīt vairāk

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros, Kokneses pagasta bibliotēka aicina piedalīties viktorīnā - Ko Tu zini par Kokneses pagasta bibliotēku? Zini, mini, nāc pēc atbildēm uz bibliotēku un pusdieno krodziņā „Rūdolfs”! Atbildes tiks gaidītas līdz 22.aprīlim! Tās jāmeklē Kokneses mājas lapā (skatīt tālāk rakstā) vai klātienē bibliotēkā!

lasīt vairāk

 

7. marta pēcpusdienā bibliotēkā „ieradās” 20 kustoņi, pateicoties jaunajai fotogrāfei Agitai Blauai! Agita mācās I.Gaiša Kokneses vidusskolas 12.klasē un ar fotografēšanu aizraujas jau sen. Ar interesantajiem Agitas darbiem iepazināmies mūsu bibliotēkā jau pirms gada. Pa šo laiku viņa ir bijusi aktīva māksliniece, uzkrājusi izstāžu izlikšanas pieredzi dažādās vietās un, par laimi, nav zaudējusi fotografēšanas prieku!

lasīt vairāk

 

Tā noteikti nav nejaušība, ka dzejnieces Maijas Stepēnas izdevniecībā „Jumava” izdotās dzejas grāmatas „Kā vaļā palaists rīta vējš” atvēršana notika pirmajā pavasara mēnesī tuvojoties vissievišķīgākajiem marta svētkiem. Kokneses pagasta bibliotēkā 4. marta pēcpusdienā bija tikpat saulaina sajūta kā saules apmirdzētajā dienā, jo bija satikušies savējie – viņas tuvie cilvēki, draugi, domubiedri no biedrības „Mazā taka”, Jaunjelgavas literātu apvienības „Daugavas Dardedze” pārstāves un daudzi citi koknesieši, kuriem tuva Maijas Stepēnas dzejas pasaule. Pasākuma noskaņā lieliski iederējās Velgas Gredzenas spēlētā kokle un visu kopīgi dziedātās dziesmas.

lasīt vairāk


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 next