sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 22. jūlijs
Vārda dienas svin: Marija, Marika, Marina

Izglītība novadā

11.11.2013
 

Kokneses novadā bērniem un jauniešiem iegūt izglītību, attīstīt savas spējas un talantus piedāvā sekojošas izglītības iestādes:

Ģimenes krīzes centrā "Dzeguzīte" darbojas pirmsskolas izglītības grupa.

Līdztekus mācību skolu programmām, skolēniem ir iespēja iesaistīties daudzveidīgās interešu izglītības programmās. Bērni un jaunieši ar panākumiem startē starpnovadu un valsts, kā arī starptautiskās olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās, un daudzveidīgos projektos.

Izglītības nozīmība novadā tiek augstu vērtēta, jo izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai tiek atvēlēti apmēram puse no pašvaldības gada budžeta līdzekļiem.

Lai īstenotu savas funkcijas izglītības jomā, pašvaldība ir izveidojusi izglītības darba speciālista amatu.

Adrese:

Parka iela 27, Kokneses pagasts Kokneses novads, LV-5113

Tālrunis + 371 28640383,

Fakss + 371 65133630,

E-pasts: lauma.are@koknese.lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās: 14.00 - 18.00

Trešdienās: 8.00 - 12.00