sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 26. maijs
Vārda dienas svin: Varis, Eduards, Edvards
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Pedagoģiski medicīniskā komisija

11.09.2013
 

Ar Kokneses novada domes 28.08.2013. sēdes lēmumu Nr.6.1  ir izveidota Kokneses novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija sekojošā sastāvā:

  • Inese Svence - specilās izglītības skolotāja;
  • Aelita Beitika - sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā;
  • Sarmīte Dombrovska - logopēds;
  • Maruta Urga- speciālās izglītības skolotājs;
  • Daina Eglīte - pediatre;
  • Evija Smilgāja – psihiatre.

Dokumenti:
Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

16.05.2017
 

Kokneses novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes notiks:

2017.gada 22.maijā plkst.15.00 I.Gaiša Kokneses vidusskolā, 2.stāvā, izglītības darba speciālista kabinetā.

2017.gada 6.jūnijā plkst. 9.00 Kokneses novada domē
PMK sēdes

25.03.2011
 

Kokneses novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes notiek Kokneses novada domes sēžu zālē, Melioratoru ielā 1.

Uz Kokneses PMK sēdi jāpiesakās iepriekš - tālr.29687125, e- pasts: renkmane@inbox.lv, norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru, deklarēto dzīvesvietu.

Izglītojamais uz PMK sēdi ierodas kopīgi ar vienu no vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesu, ja bērns ir ievietots audžuģimenē). Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt bērna spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam un pilnvaro personu, kura pārstāvēs bērna intereses.

Ierodoties uz Kokneses novada PMK sēdi, jāņem līdzi nepieciešamie dokumenti.

Lūgums nepieciešamos dokumentus iesniegt nedēļu pirms komisijas sēdes.