sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 26. maijs
Vārda dienas svin: Varis, Eduards, Edvards
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās Kokneses novadā

29.09.2010
 

1. Kas man jādara, lai varētu pieteikt / saņemt atļauju?

Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru.

2. Kādi dokumenti man nepieciešami?

3. Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

4. Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

  1. Ministru Kabineta 12.05.2010 noteikumi Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību"
  2. Kokneses novada domes 30.09.2009.saistošie noteikumi Nr.8 „Par pašvaldības nodevām Kokneses novadā”
  3. Pakalpojuma pamata apraksts portālā www.latvija.lv

5. Kāda ir pakalpojumu maksa?

Saskaņā ar pieņemto lēmumu.

6. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Atļauju izsniedz:

  1. Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts, LV-5113;
  2. Bebru pagasta pārvalde, „Papardes”, Bebru pagasts, LV-5135;
  3. Iršu pagasta pārvalde, „Kūlēni”, Iršu pagasts, LV-5108
Iesniegumu var iesniegt klātienē un pa pastu.

7. Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš.

Lēmumu pieņem 20 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

8. Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

  1. Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts; Tālrunis: 65133630 vai 26308385
  2. Bebru pagasta pārvalde, „Papardes”, Bebru pagasts; Tālrunis: 65164291 vai 29142183
  3. Iršu pagasta pārvalde, „Kūlēni”, Iršu pagasts; Tālrunis: 65163635 vai 26349493