sleptasleptaslepta sleptasleptaslepta
Tekstu izmērs: small medium
2018. gada 26. maijs
Vārda dienas svin: Varis, Eduards, Edvards
Investoriem

Kokneses sporta centrs

Vikingu lielaiva Namesis

RaibblatsVai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

attīstības projekts

attīstības projektsKokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Atkritumu apsaimniekošana Kokneses novadā


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Publisku pasākumu organizēšana Kokneses novadā

29.09.2010
 

1. Kas man jādara, lai varētu pieteikt / saņemt atļauju?

 1. Pasākuma organizators, ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises (atkarībā no pasākuma norises vietas) iesniedz Kokneses novada domē vai Bebru pagasta pārvaldē, vai Iršu pagasta pārvaldē iesniegumu, un pievieno dokumentus atbilstoši iesniegumā norādītajām ziņām.
 2. Pasākuma organizators nosūta iesnieguma kopiju LR IeM Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Aizkraukles iecirknim.
 3. Jānomaksā nodeva Kokneses novada pašvaldības bankas kontā attiecīgajās bankās
 4. Jānoslēdz līgums par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
 5. Jānoslēdz līgums par atkritumu izvešanu.
 6. Jāsamaksā nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās (atbildīgie Kokneses novada domes Komunālās nodaļas vadītāja B.Peciņa, Bebru pagasta pārvaldes vadītāja I.Pabērza, Iršu pagasta pārvaldes vadītāja R.Līcīte)
 7. Ja publisks pasākums notiek Kokneses parka estrādē, tad ar Kokneses kultūras namu jānoslēdz Estrādes nomas līgums. Ja publisks pasākums notiek Bebru pagasta estrādē, tad ar Bebru pagasta pārvaldi jānoslēdz Estrādes nomas līgums.

2. Kādi dokumenti man nepieciešami?

3. Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

4. Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

5. Kāda ir pakalpojumu maksa?

 1. Nodeva uz vienu dienu par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu publiskās vietās (par vienu pasākumu) 21.34 EUR
 2. Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās (par vienu atrakciju) 14.23 EUR
 3.  Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās:
 4. Par reklāmas izvietošanu informācijas stendos u.c. pašvaldības ierādītās vietās uz laiku līdz 7 dienām - 2.85 EUR
 5. Par reklāmas izvietošanu informācijas stendos pašvaldības ierādītās vietās uz laiku 1 mēnesis - 7.11 EUR
 6. Par reklāmas izvietošanu informācijas stendos u.c. pašvaldības ierādītās vietās uz laiku 1 gads - 28.46 EUR
 7. Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas, kuras izvieto reklāmu.
 8. Ar nodevu neapliek:
  1. juridisko personu izvietoto vizuālo informāciju, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas;
  2. pašvaldības iestāžu un struktūrvienību izvietoto reklāmu;
  3. reklāmu par labdarības pasākumiem;
 9. Nodeva iemaksājama novada domes vai pagasta pārvaldes kasē vai kontā un ieskaitāma budžetā.

6. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Atļauju izsniedz:

 1. Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts;
 2. Bebru pagasta pārvalde, „Papardes” Bebru pagasts;
 3. Iršu pagasta pārvalde, „Kūlēni” Iršu pagasts
Iesniegumu var iesniegt klātienē un pa pastu.

7. Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš.

Lēmumu pieņem 5 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

8. Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?

 1. Kokneses novada dome, Melioratoru iela Nr.1, Kokneses pagasts; Tālrunis: 65133630 vai 26308385
 2. Bebru pagasta pārvalde, „Papardes”, Bebru pagasts; Tālrunis: 65164291 vai 29142183
 3. Iršu pagasta pārvalde, „Kūlēni”, Iršu pagasts; Tālrunis: 65163635 vai 26349493